Het Stenen Archief - Only completed research

[52510]

(210)2-4
5
Essen,van
Mariane(Marianne)
Malka d.v. Azriel
Jakobs
Izaak Israel Jakobs Jzn
Israel Salomon v.Essen & Judith Mozes Broekhuizen
24-12-1846
6 Tevet 5607
Dalfsen
18-07-1928
1 Av 5688
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Rustplaats van
MARIANNE van ESSEN
Geliefde echtgenoote van
IZAAK ISRAEL JAKOBS Jzn.
Overleden 1 Ab//18 Jul. 58888
Oud ruim 81 jaar
נפלה עטרת ראשנו
פ"ט
האשה הצנועה והתמימה
בטח בה לב בעלה
חביבה לבני ביתה
אהבת ד' בלבה
ומצותיו שמרה תמיד
ה"ה מרת מלכה בת ר' עזריאל
אשת ר' יצחק ב"ר יעקב
ושם אמה ייקא
'הלכה לעולמה יום ד
ר"ח אב תרפ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה
de kroonvan ons hoofd is gevallen
hier is geborgen
de bescheiden en ongekunstelde vrouw
in wie het hart harer man vertrouwde
aangenaam voor haar huisgenoten
en de liefde voor de Eeuwige in haar hart
wiens geboden zij altoos hield
dit is mevrouw Malka dochter van de heer' Azriel
de vrouw van de heer  Jitschak zoon van de heer  Ja'acov
en haar moeders naam was Jikke
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op Woensdag
de nieuwemaansdag van Av 5688
T.N.Ts.B.H.

Bovenspreuk uit Klaagliederen 5:16
Marianne v.Essen was geboren te Dalfsen op 24 Dec 1846 als dochter van Israel Salomon v.Essen & Judith Mozes Broekhuizen.
[Bron:-Family Search]
Akte #128 Dalfsen 26-12-1846
Uur van geboorte namiddag zes uur.
Het is aangenomen dat in dit jaargetijde dit uur reeds na zonsondergang was, en de Joodse datum dus die is van de volgende dag 25-12-1846

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #226 Emmen 18-07-1928
Uur van overlijden 5 uur voormiddag

Spelling van haar naam zowel in de geboorteakte als haar  overlijdensakte  is Mariane.


Dochter van (17)01 & (156)c07-06 en zus van (164)32-02, (212)r08-6, (156)e05-29, (192)0759, (153)021 en (17)11.

echtgenote van (210)2-3, schoonmoeder van (210)1-01

haar huwelijk was te Dalfsen op 15 Jul 1872: Izaak Israel Jakobs, uit Sleen, 23 jr.oud, zoon van Jakob Israel Jakobs & Susanna v.d.Vegt en Marianne v.Essen, uit Dalfsen, 25 jr.oud, dochter van Israel Salomon v.Essen & Judith Mozes Broekhuizen.

zoons:
- Jakob Israel Jakobs, geb. te Sleen op 11 Jun 1873, ovl. te Emmen op 17 Nov 1962, 89 jr.oud; huwt te Leek op 3 Jul 1900, 27 jr.oud met Mina Levie, uit Leek, 25 jr.oud, dochter van Josef Levie & Frederika Joles.
- Israel Salomon Jakobs, geb. te Sleen op 9 Sep 1875, omgekomen te Auschwitz op 1 Oct 1942; huwt te Emmen op 3 Mei 1904, 28 jr.oud met Mathilda Hillegonda Jakobs (210)1-01, [zijn nicht], 33 jr.oud.
2020/07/25
bnnch