Het Stenen Archief - Only completed research

[52511]

(210)2-5
5
Gelder,van
Betje
Pescha d.v. Aharon
Kats
Berend(Bernard) Kats
Aaron v. Gelder & Jetje(Judikje) v.d. Veen
12-05-1866
27 Iyar 5626
Beilen
03-01-1925
8 Tevet 5685
Apeldoorn
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
BETJE van GELDER
Weduwe van
BERNARD KATS
Overleden 8 Tebeth//3 Januari 5685
Oud 58 jaar
H.A.R.I.V.
שקר החן והבל היפי
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
אשה צנועה וישרה
אהבת בוראה בלבה ומצותיו שמרה
מרת פעסכא בת ר' אהרן
פון געלדער
אלמנת ר' ברוך בן ר' דוד קאץ
ושם אמה יעטטא
הלכה לעולמה מש"ק לסדר ויגש
ח' טבת שנת תרפ"ה לפ"ק
ת נ צ ב ה
De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.

Hier is geborgen
eenbescheiden en rechtschapene vrouw
de liefde voor haar Schepper in haar hart, en Zijn geboden hield zij in acht
mevrouw Pescha dochter van de heer Aharon
van Gelder
weduwe van de heer Baruch zoon van de heer David Kats
en haar moeders naam was Jetta
zij ging naar haar Eeuwige Wereld na de uitgang van de Heilige Shabbat van de weekportie (van de Tora)  Vajigash
8 Tevet van het jaar 5685
T.N.Ts.B.H. 
De bovenspreuk is Spreuken 31:30
(Vertaling Statenbijbel)
Betje v.Gelder werd geboren te Beilen op 12 Mei 1866 als dochter van Aaron v.Gelder, 32 jr.oud & Jetje v.d.Veen. Zij overleed te Apeldoorn op 3 Jan 1925, 58 jr.oud, wonende te Almelo, dochter van Aaron v.Gelder, wonende te Enkhuizen & Judikje v.d.Veen, wed. van Berend Kats.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #6 Apeldoorn 0-01-1925
Uur van overlijden namiddag half tien
Overleden in de inrichting Het Apeldoornse Bosch.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #55 Beilen 14-05-1866
Uur van geboorte 's morgens vijf uur.

Zij was de echtgenote van (210)2-6

Haar huwelijk was te Emmen op 17 Mei 1904: Berend Kats, uit Zweeloo, 39 jr.oud, zoon van David Kats & Wilmina Mozes, en Betje v.Gelder, uit Beilen, 38 jr.oud, dochter van Aaron v.Gelder, Israelitisch leraar &  Jetje v.d.Veen.

Berend Kats (210)2-6, geb. Zweeloo op 8 Nov 1864, ovl. te Emmen op 30 Dec 1921, 57 jr.oud, zoon van David Kats & Wilmina Mozes.  
Hij was een broer van (210)1-10


Betje v.Gelder was een nicht - de moeders waren zusters - van Salomon Magnus (210)2-7

kinderen:
- David Aaron Kats, geb. 3 Mei 1905, ovl. Almelo op 8 Sep 1957, 52 jr.oud, metaalbewerker, echtg. van Jansje ten Brink.
- Henriette Wilhelmina Kats, 3 Feb 1908 - 30 Nov 1908, 9 mnd.oud
- Wilhelmina Hendrika Kats, geb. 29 Dec 1909, omgekomen te Auschwitz op 1 Oct 1942, 33 jr.oud, echtg. Izak Velleman (reg. Leeuwarden)
2020/07/21
bnnch