Het Stenen Archief - Only completed research

[52512]

(210)2-6
4
Kats
Berend(Bernard)
Baruch z.v. David
Betje v.Gelder
David Kats & Wilmina Mozes
08-11-1864
9 Cheshvan 5625
Zweeloo
30-12-1921
29 Kislev 5682
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
BERNARD KATS
Geliefde echtgenoot van
BETJE van GELDER
Overleden 29 Kislew//30 December 5682
Oud 57 jaar
Z.A.R.I.V.
't Is opmerkelijk, dat hij op zijn grafsteen en op die van zijn echtgenote Bernard wordt genoemd, terwijl in alle burgerlijke aktes zijn naam Berend is.

Tevens is het vreemd dat bij zijn broer Mozes-(210)1-10 de naam in de aktes is gespeld als Katz (hoewel de steen aldaar ook Kats geeft).
ברוך אתה בבואך
וברוך אתה בצאתך
פ"נ 
איש תם וישר
אהב בוראו ומצותיו עשה
ר' ברוך בן ר' דוד קאץ
ושם אמו מנדלא
בעל מרת פעסכא בת
ר' אהרן פון געלדער
הלך לעולמו ערב ש"ק שבת
חנוכה כ"ט כסלו שנת תרפ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
De bovenspreuk is uit Deut. 28:6
gezegend ben je bij je komst,
en gezegend ben je bij je weggaan
hier rust
een ingetogen en rechtschapen man
die van zijn Schepper hield, en zij geboden uitvoerde
De heer Baruch zoon van de heer David Kats
en zijn moeders naam was Mindele
echtgenoot van Pescha dochter van
de bheer Aharon van Gelder
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van de Heilige Shabbath (Vrijdag) van Chanoeka 29 Kislev van het jaar 5682
T.N.Ts.B.H. 
Berend Kats, geb. Zweeloo op 8 Nov 1864, ovl. te Emmen op 30 Dec 1921, 57 jr.oud, zoon van David Kats & Wilmina Mozes.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #524 Emmen 30-12-1921

Hij was geboren te Zweeloo op 8 Nov 1864, zoon van David Kats, 36 jr.oud & Wilmina Mozes.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #31 Zweeloo 09-11-1864
Hij was een broer van (210)1-10
Hij was de echtgenoot van (210)2-5

zijn huwelijk was te Emmen op 17 Mei 1904: Berend Kats, uit Zweeloo, 39 jr.oud, zoon van David Kats & Wilmina Mozes, en Betje v.Gelder, uit Beilen, 38 jr.oud, dochter van Aaron v.Gelder, Israelitisch leraar &  Jetje v.d.Veen.kinderen:
- David Aaron Kats, geb. 3 Mei 1905, ovl. Almelo op 8 Sep 1957, 52 jr.oud, metaalbewerker, echtg. van Jansje ten Brink.
- Henriette Wilhelmina Kats, 3 Feb 1908 - 30 Nov 1908, 9 mnd.oud
- Wilhelmina Hendrika Kats, geb. 29 Dec 1909, omgekomen te Auschwitz op 1 Oct 1942, 33 jr.oud, echtg. Izak Velleman (reg. Leeuwarden)
2020/07/25
bnnch