Het Stenen Archief - Only completed research

[52513]

(210)2-7
5
Magnus
Salomon
Shlomo z.v. Aharon
1) Sara Lievendag, 2) Carolina Sanders
Aron Philippus Magnus & Saartje v.d.Veen
12-07-1862
14 Tammoez 5622
Emmen
07-07-1931
22 Tammoez 5691
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
09-07-1931//24 Tammoez 5691
Hier Rust
SALOMON A.MAGNUS
Laatst echtgenoot van
C.MAGNUS-SANDERS
Overleden te Emmen 23 Tamoez//7 Juli 5691
הנה מטתו של שלמה
פ"נ
איש אשר הלך כמה שנים
בכל נפשו בדרכי
גמילות חסד של אמת
ר' שלמה בן אהרן
ושם אמו צערלא
'הלך לעולמו אור ליום ג
בין המצרים כ"ב תמוז
ונקבר ביום ה' שנת תרצ"א לפ"ק
ת נ צ ב ה
בין המצרים = שלשת השבועות שבין י"ז בתמוז וט' באב
hier is de bedstede van Shlomo
hier rust
een man die gedurende jaren 
met al zijn ziel de weg van
ware liefdadigheid beging
De heer Shlomo zoon van Aharon
en zijn moeders naam was Tserele
hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van Dinsdag
'tussen de bedreigingen' [de rouwtijd], op 22 Tammoez
en werd begraven op Donderdag van het jaar 5691
T.N.Ts.B.H.
 
Been Hametsarim = de rouwtijd tussen de vastendagen van 17 Tammoez en 9 Aw.("de drie weken")
Salomon Magnus overleed te Emmen op 7 Jul 1931, 68 jr,oud, geb. te Emmen, zoon van Aaron Philippus Magnus & Saartje v.d.Veen, echtg. van Carolina Sanders, wedn. van Sara Lievendag.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #225 Emmen 08-07-1931

hij was geboren te Emmen op 12 Jul 1862, zoon van Aron Philippus Magnus, vleeshouwer, 33 jr.oud & Saartje v.d.Veen.
[een eerdere zoon Salomon Magnus was geboren aan zijn ouders te Beilen op 1 Feb 1853] 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #99 Emmen 14-07-1862
echtgenoot in zijn 1ste echt van (210)2-8

Salomon Magnus was een neef van Betje v.Gelder (210)2-5; de moeders waren zusters, dochters van Salomon Mozes v.d.Veen & Leentje Wijnberg.

zijn eerste huwelijk was te Borne op 27 Apr 1892: Salomon Magnus, koopman, uit Emmen, 29 jr.oud en Sara Lievendag, uit Borne, 36 jr.oud, 
dochter van Hartog Lievendag & Kaatje Levie Leezer.

Sara Lievendag overleed te Emmen op 11 Maart 1921, uit Borne, 65 jr.oud, echtg. Salomon Magnus.

zijn tweede huwelijk was te Emmen op 15 Nov 1921: Salomon Magnus, koopman, uit Emmen, 59 jr.oud, wedn. van Sara Lievendag, 
en Carolina Sanders, uit Amsterdam, 46 jr.oud, dochter van Israel Sanders & Betje Cohen.
Carolina Sanders kwam om te Auschwitz op 24-09-1942

een levenloze zoon werd geboren op 22 Feb 1893 te Emmen
2020/07/25
bnnch