Het Stenen Archief - Only completed research

[52516]

(210)3-02
5
Oosten,van
Jacob
Ja'acov z v. Elchanan
Roosje Izaks
Jonas v.Oosten & Saartje Abrahams Frankforter
26-12-1851
3 Tevet 5612
Assen
23-05-1937
13 Sivan 5697
Emmen
Emmen (Beatrixstraat)
Hier Rust
Onze geliefde echtgen.  en vader
JACOB v. OOSTEN
Echtg. van R. van OOSTEN_IZAKS
Overl. in den ouderdom van 85 jaar
13 Siewan//23 Mei 5697. 
פ"נ
איש תם וישר
ר' יעקב בן אלחנן
ושם אמו שרלה
ויעקב הלך לדרכו
'ויפגעו בו מלאכי ה
ביום א' י"ג סיון תרצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה
hier rust
een ingetogen en rechtschapen man
De heer Ja'acov zoon van Elchanan
en zijn moeders naam was Sarele
en Ja'acov ging zijns weegs
en engelen Gods ontmoetten/raakten hem
op Zondag 13 Sivan 5697
T.N.Ts.B.H. 
Regels 5 & 6 zijn uit Genesis 32:2
Het is uitzonderlijk dat dit soort verwijzing ingevlochten is in de tekst zelf
en niet als bovenspreuk.
Jacob v.Oosten overleed te Emmen op 23 Mei 1937, 85 jr.oud, geb. te Assen, zoon van Jonas v.Oosten & Saartje Abrahams Frankforter, echtg. van Roosje Izaks. Hij was geboren te Assen op 26 Dec 1851.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #170 Emmen 24-05-1937
Uur van overlijden een-en-twintig uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #167 Assen 26-12-1851
Uur van geboorte vier uur 's morgens


Zijn huwelijk was te Assen op 18 Aug 1889: Jacob v.Oosten, koopman, uit Assen, 37 jr.oud en Roosje Izaks, uit Sneek, 26 jr.oud, wonend te Amsterdam, dochter van Izak Izaks & Bernardina Pino. 

Roosje Izaks was geb. te Sneek op 15 Nov 1862 en overleed te Amsterdan op 30 Dec 1942, 80 jr.oud.

kinderen:
- levenloos kind op 21 Jun 1890, Assen
- Saartje v.Oosten, Assen 11 Jul 1891
- Bernardina v.Oosten, Assen 6 Dec 1892
- Jonas v.Oosten, Assen 24 Nov 1895, omgekomen te Auschwitz op 28 Feb 1943, echtg. van Betje Hartz, gehuwd in 1932. Zijn zoontje, Jacob v.Oosten, geb. te Emmen op 5 Feb 1936, kwam om in Auschwitz op 29 Oct 1942, samen met zijn moeder.
- Izadoor v.Oosten, Emmen 5 Maart 1899
2020/07/25
bnnch