Het Stenen Archief - Only completed research

[5359]

(23)04
3
Leeuwen, v.
Hein
Zvi z.v. Jehuda
Johanna Passman
2-11-1826
2 Cheshvan 5587
Ravenstein
3-2-1917
11 Sjevath 5677
Grave
Grave
Hier Rust onze geliefde Vader Hein v. Leeuwen wedunaar van Johanna Passmann geb. te Ravenstein 2 Nov.5587 overl. te Grave 3 Febr.5677 in den ouderdom van 90 jaar H.R.I.V.
פ"נ איש הולך תמים טוב וישר כל הימים כ"מ ר' צבי בן ר' יהודא נפטר בשיבה טובה ביום ש"ק י"א שבט תרע"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Rust Een man ongekunsteld in zijn levenswandel, goed en rechtschapen al zijn dagen Deze is de ge'eerde heer Zvi zoon van de heer Jehuda Overleed op hoge leeftijd op de dag van de Heilige Shabbath 11 Sjevath 5677 T.N.Ts.B.H.
In genlias zijn 2 huwelijksaktes van 2 dochters, waarin Hein van Leeuwen en Johanna Passman als ouderpaar genoemd worden. Hij was de echtgenoot van (23)08 Aannemelijk is dat hij de vader is van (23)05
2008/03/03