Het Stenen Archief - Only completed research

[5406]

(73)35
5
Bromet
Samuel Joles
Shmu'el z.v. Shimon
Simon Bromet & Mariana Joles
02-01-1834
21 Tevet 5594
Hardenberg Stad
02-10-1891
29 Elloel 5651
Hardenberg Stad
Hardenberg ('t Holt)
05-10-1891//3 Tishri 5652
Er is geen Nederlandse tekst

פ"נ
שמואל בן כ' שמעון בראמעט
פרנס דקהלה הלך לעולמו
בערב ראש השנה תרנ"א
ונקבר בצום גדלי' תרנ"ב לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

תאריך הפטירה הלועזי הוא 2-10-1891
Hier rust
Shmu’eel, zoon van de ge'eerde Shim’on Bromet,
Parnas van de gemeente. Hij ging naar zijn Eeuwigheid
op Erev Rosh Ha-Shana (1) 5651
en werd begraven op Tsom Gedalja (2) 5652.
T.N.Ts.B.H.
(1) De dag voor het nieuwe jaar, 29 Elloel, laatste dag van het jaar 5651.
(2) De vastendag van Gedalja, 3 Tishrie. Dit is een vastendag ter herdenking aan de moord op Gedalja (2 Kon. 25:22-25, Jer. 40-41)

De laatste letter van de naam Gedalja - een hee - is vervangen door een afkortingsteken om de combinatie jod-hee, waarmee de Naam van de Eeuwige wordt aangeduid, te vermijden.
(3)-Het embleem van de ramshoorn geeft aan dat hij de shofarblazer van de gemeente was.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #1 Hardenbergh 04-01-1834
Uur van geboorte 's nachts 4 uur 

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #20 Stad Hardenbergh 03-10-1891
uur van overlijden half een namiddag
Hij was de zoon van (73)37 & (73)36 en de broer van (73)33 en (73)34
2016/04/11
bnnch