Het Stenen Archief - Only completed research

[5415]

(74)17
3
Wolf
Isaac
Yitschak z.v. Naftalie
Hartog Wolf & Carolina Meijers
15-1-1818
8 Shevath 5578
Harderwijk
31-8-1884(zie opmerking)
10 Eloel 5644
Harderwijk
Harderwijk
1-9-1884//11 Eloel 5644(zie opmerking)
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ איש אמונים הולך תמים מעשיו היו טובים ושלמים השכים והעריב לתורה ולתפלה שמו הוא נודע לשבח ולתהלה הוא ר' יצחק בן הח"ר נפתלי וואלף נפטר מש"ק י'[ ט?] אלול ונקבר יום ב' י"ט אלול שנת ו'ל'ש'מ'ך' א'ז'מ'ר'ה' לפ"ג ת נ צ ב ה
שנת ו'ל'ש'מ'ך' א'ז'מ'ר'ה' היא שנת 644 =תרמ"ד האות החסרה בתאריך היא האות ט' שמגדילים את התמונה רואים זאת בברור. יש טעות ביום הקבורה ועל כך ראה להלן. נראה שנעשתה טעות על גבי טעות בקביעת התאריכים במצבה זו, כשכזה נתגלה הן תוקנו שלא כשורה. תחילה קבעו כתאריך הפטירה ט' אלול שהוא יום השבת . אולם הוא נפטר במוצ"ש כשהתאריך כבר היה י' אלול. לכן תוקנה האות ט' ל-י' והדבר השאיר חלל ריק אחרי האות. בתאריך הקבורה שהוא י"א אלול המשיכו להשתמש באות ט' המחוקה במקום האות א' ונוצרה טעות נוספת שלא תוקנה.
Hier rust Een betrouwbaar man, ingetogen wandelend Zijn daden waren goed en volmaakt Vroeg in de ochtend en des avonds wijdde hij zich aan de Tora en het gebed Zijn naam was bekend tot roem en lofprijzing Dit is de heer Jitschak zoon van de chaveer de heer Naftali Wolf Hij overleed na het uitgaan van de Heilige Shabbat 10 Eloel en hij werd begraven op maandag 19 Eloel van het jaar "en Uw naam zal ik bezingen" (1) T.N.Ts.B.H. .
De Joodse datum van overleden is 10 Eloel 5644, gelijk aan zondag 31 augustus 1884.Deze Joodse dag begon op zaterdagavond 30 augustus na het uitgaan van de Shabbath.De Hebreeuwse letter die dit getalwaarde aan moet geven is de letter yoed. Er werd echter een fout gemaakt en de datum werd vastgesteld als 9 Eloel 5644 (voor het uitgaan van de Shabbath) waarvan de getalwaarde de letter tet is.Bij de correctie van de fout werd de tet omgezet in een yoed , hetgeen een open plek in de tekst achterliet. De begraafdatum maandag 1 september heeft de Hebreeuwse letterwaarde yoed-alef, (=11 Eloel) maar in feite staat er yoed-tet (19 Eloel).Blijkbaar werd hier een nieuwe fout gemaakt, door het verplaatsen van de tet uit de vorige regel naar hier, ipv van de letter alef.Deze fout werd nimmer gecorrigeerd . De regels 2 en 3 rijmen op elkaar, evenals de regels 4 en 5. (1)Psalm 18:50.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Gemeente: Harderwijk
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 17-01-1818
Kind     Isaac Wolf
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 15-01-1818
Geboorteplaats: Harderwijk
Vader     Hartog Wolf
Moeder     Carolina Meijers
Nadere informatie     beroep vader: koopman; beroep moeder: zonder beroep

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4379
Gemeente: Harderwijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 77
Aangiftedatum: 01-09-1884
Overledene     Isaac Wolf
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 31-08-1884
Overlijdensplaats: Harderwijk
Vader     Hartog Wolf
Moeder     Carolina Meijers
Partner     
Nadere informatie     geboortepl: Harderwijk; oud 66 jaar; beroep overl.: goud-en zilversmid; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

 
Hij was de broer van (74)23 & (74)13.

Er werd geen huwelijksakte van hem gevonden en ook op de overlijdensakte wordt geen partner genoemd; mogelijk bleef hij ongehuwd.
2009/06/08