Het Stenen Archief - Only completed research

[5437]

(70)37
5
Heijmans
Heiman Levie Salomon
Chaim Yehuda z.v. Shlomo
Hanneken Benjamin Heijmans
Salomon Heijmans & Judith Menko
1828 (zie opmerking)
Groenlo
03-09-1892
11 Eloel 5652
Groenlo
Groenlo
Hier Rust
Heiman Levie Salemon Heijmans
פ"ט
איש התם והישר
כ' חיים יהודה בן רבי שלמה היימאנס
ושם אמו ייטא
נפטר בשם טוב ש"ק י"א אלול תרנ"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
מעל המצבה כתוב ששם הנפטר בעברית הוא חיים יהודה ובהולנדית חיים לוי וזה למעשה שיבוש של הכינוי של יהודה שהוא לייב ומזה פקיד מרשם התושבים עשה לוי דבר שמאד נפוץ בהולנד
Hier is geborgen
De ingetogen en rechtschapen man
De heer Chaim Jehuda zoon van de heer Shlomo Heijmans
en de naam van zijn moeder was Jetta.
Hij overleed in goede naam op de Heilige Shabbat de 11e Eloel 5652
T.N.Ts.B.H.
Op steen staat dat de naam van de overledene in het Hebreeuws Chajiem Jehuda en in het Nederlands Chajiem Levie en dat is in feite een verbastering van de voornaam Jehuda, die Leib is. Hieruit heeft de ambtenaar van de Burgerlijke Stand Levie gemaakt, een wijdverbreid fenomeen in Nederland.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5439
Gemeente: Groenlo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 05-08-1892
Overledene     Heijman Levij Salomon Heijmans
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-08-1892
Overlijdensplaats: Groenlo
Vader     Salomon Heijmans
Moeder     Judith Menko
Partner     Hanneken Benjamin Heijmans
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie     geboortepl: Groenlo; oud 63 jaar; beroep overl.: winkelier; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

DE MAAND HIERBOVEN AANGEGEVEN IS FOUT ! In de originele akte staat inderdaad September als op de steen.

Het bevolkingsregister van Groenlo op http://www.achterhoeksarchief.nl/ geeft slechts geboortejaar en geen exacte geboortedatum weer.
Hij was de zoon van (70)47
Hij was de broer van (70)39

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 4566
Gemeente: Groenlo
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 21-04-1865
Bruidegom     Heijman Levij Salomon Heijmans
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Groenlo
Bruid     Hanneken Benjamin Heijmans
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Groenlo
Vader bruidegom     Salomon Heijmans
Moeder bruidegom     Judith Menko
Vader bruid     Benjamin Heijmans
Moeder bruid     Barnetta Gumpertz
Nadere informatie     beroep bg.: koopman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen

beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Deze Heijman Levie is gehuwd met zijn nicht, die een zuster is van de 2de Heijman Levie -nr. (70)38. De vaders van beide neven, Salomon -nr.(70) 47 en Benjamin- nr. (70)49 , waren broers van (70)12 & (70)28.
2011/06/03