Het Stenen Archief - Only completed research

[5461]

(162)17
2
Frankenhuis
Sara
Sara d.v. Joseef
Joseph Frankenhuis & Diena de Leeuw
29-5-1922(zie opmerking)
2 Sivan 5682
Haaksbergen
פ"נ הבתולה שרה בת ר' יוסף פרנקענהויס ושם אמה צפורה ה"לע" ביום ב ת נ צ ב ה
Hier rust De ongehuwde vrouw Sara, dochter van de heer Joseph Frankenhuis En haar moeder's naam was Tsipora, overleden op maandag T N Ts B H
De datum in het Hebreeuws is onvolledig; er is uitsluitend weergegeven dat ze is overleden op een maandag. De datum van overlijden in het Nederlands is foutief.Deze moet zijn:-maandag 29-5-1922.De aangegeven datum:-2-6-1922 valt op een vrijdag, zodat kan worden aangenomen dat de Hebreeuwse datum juist is. Vergelijk met externe gegevens geeft echter onopgehelderde verschillen:- De overlijdensakte geeft als overlijdensjaar 1932.In dit jaar valt de combinatie van de Hebreeuwse en de burgelijke overlijdensdatum zoals op de steen vermeld staat, op geen enkele wijze te verklaren. Het boek:- "Dorp in de Mediene-de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haaksbergen"- Riecky Geritz-Kosten en Lizelot Karseboom, Walburg Pers, Zutphen 1999-pag.217-ISBN 90.5730.059.I - NUGI 633 geeft een dochter genaamd Sara van deze ouders met jaartallen 1860-1932. Ook hier toont het overlijdensjaar (identiek met de overlijdensakte) dezelfde discrepantie met de steen. Het geboortejaar kon niet a.d.h.v. een geboorteakte bewezen worden.
Op basis van de Hebreeuwse namen van haar ouders Joseph, resp.
Tsipora kan worden vastgesteld dat zij een dochter was van (162)18 & (162)28.

Zij was de zuster van (162)01 & (162)02
2009/02/16