Het Stenen Archief - Only completed research

[5463]

(162)19
4
Colthof
Levie
Levy Michael z.v.Eliyahuh Aharon
Heintje Loewenstein
Aron Benjamins Colthof & Kornelia Benjamins Mesker
11-1-1852
19 Tevet 5612
Opsterland
5-9-1922(zie opmerking)
12 Eloel 5682
Haaksbergen
Haaksbergen
Hier Rust LEVIE COLTHOF Overl.12 Eloel 5682 5 Aug. In den ouderdom van 70 jaar
נ"פ איש תם וישר וחי באמונתו שליח צבור נאמן ומרוצה לעדתו לוי מיכאל בן אליהו אהרן כל טוב ושם אמו קנעדעלע נפטר י"ב אלול תרפ"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust een ingetogen en rechtschapen man en die leefde in zijn geloof,een trouwe voortganger die de wensen zijner gemeenschap tegoed kwam Levi Michael zoon van Eliyahu Aharon Colthof en zijn moeder's naam was Knedele Hij overleed 12 Eloel 5682 T N Ts B H
Op de grafsteen staat duidelijk 5 Aug 5682, hetgeen moet zijn 5 Sep 5682 (1922).De Hebreeuwse datum 12 Eloel 5682 (in overeen- stemming met de Hebreeuwse tekst) kan nimmer zo vroeg in de maand Augustus vallen.
Detail resultaat: (Kind)

Bron     Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie     Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen     Gemeente: Opsterland
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 7
Aangiftedatum: 13-01-1852
Kind     Levi Michael Colthof
Geslacht: V
Geboortedatum: 11-01-1852
Vader     Aron Benjamins Colthof
Moeder     Kornelia Benjamins Mesker
   

 

Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Gemeente: Haaksbergen
Aktenummer: 90
Aangiftedatum: 00-00-1922
Overledene     Levi Michael Colthof 
Van beroep:-voorzanger

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Historisch Centrum Overijssel
Algemeen     Toegangnr: 123
Inventarisnr: 03716
Gemeente: Enschede
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 15-07-1880
Bruidegom     Levi Michael Colthof
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Opsterland
Bruid     Heintje Loewenstein
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Enschede
Vader bruidegom     Aron Benjamins Colthof
Moeder bruidegom     Kornelia Benjamins Mesker
Vader bruid     Abraham Moises Loewenstein
Moeder bruid     Mina Hartog
Nadere informatie     beroep Bg.: voorzanger; beroep vader Bd.: koopman

Hij was godsdienstleraar te Gorredijk en kwam-nog ongehuwd-naar Haaksbergen.In 1882 werd hij de eerste onderwijzer van het godsdienstschooltje te Haaksbergen, dat dat jaar geopend werd.

Hoewel men over het algemeen tevreden over hem was, was hij onbevoegd en nooit ge'examineerd en moest toch in 1887 plaats maken voor een bevoegde onderwijzer.

Tevens had hij bevoegdheid als sjocheet (ritueel slachter).
In 1910 verliet hij Haaksbergen.
2009/02/16