Het Stenen Archief - Only completed research

[5472]

(87)08
4
Oostra
Isaac Jacob
Yitschak z.v.Ya'acov
Rachel Mozes du Mosch
Jacob Isaac Oostra & Hanna Izaaks
circa 1773
Leeuwarden
17-03-1838
21 Adar 5598
Medemblik
Medemblik
19-03-1838//22 Adar 5598
Er is geen Nederlandse tekst
ויצא יצחק לשוח בשדה פה תחת הסלע הזה טמונה(*) עוסק במצות ה' באמונה עוזר דלים ואביונים מיגיע כפו זן אשה ובנים ה"ה איש תמים כ' יצחק בן כ' יעקב ז"ל נשמתו עלתה השמימה מש"ק כ"א אדר וגופו מוצב ארצה יום ב' כ"ב בו תקצ"ח לפ"ק תמ"ך
ויצא...הפסוק נלקח מספר בראשית פרק כד פסוק סג
Yitschak was uitgegaan om op het veld te wandelen / te peinzen / te bidden(1) HIER Onder deze rots is geborgen(*) Ene die trouw de geboden van de Eeuwige naleefde Die de armen en de nooddruftigen hielp Van de arbeid zijner handen (2) onderhield hij zijn vrouw en kinderen (3) Dit is een ingetogen man de geachte Yitschak Zoon van de geachte Ya'akov - zijn nagedachtenis zij tot zegen - Zijn ziel steeg op naar de hemel Na het uitgaan van de Heilige Shabbat 21 Adar En zijn lichaam werd ter aarde besteld op maandag 22 in die maand 5598 Moge hij in ere rusten (4)
(1) Genesis 24:63. Het werkwoord "lasoeach" dat alleen maar op deze plaats in de Bijbel voorkomt kan diverse betekenissen hebben en wordt niet immer op een en eenzelfde manier vertaald. (2) Zie Genesis 31:42 en Psalm 128:2. (3) De regels 3 t/m 6 vormen een gedicht. (4) Naar Jesaja 11:10. Overleden: zaterdagavond 17 maart 1838 na de uitgang van de Shabbath.Het was toen reeds de Joodse dag (zondag) 21 Adar 5598 Begraven: maandag 22 Adar 5598 = 19 maart 1838. (*)-Het Hebreeuws is naar het blijkt met opzet omgebogen om dit te laten rijmen:-het woord staat nl. in het vrouwelijk geschreven (temoena) ipv in de mannelijke vorm (tamoen).Dit is dus grammaticaal foutief.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 18-03-1838 
Overledene Isaac Jacobs Oostra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-03-1838
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Jacob Isaac Oostra 
Moeder - - 
Partner Rachel Mozes du Mosch
Relatie: et 
Nadere informatie  geboortepl.:Leeuwarden 

 

 

Hij was de echtgenoot van (87)22
Hij was de vader van (87)18 & (87)23
Bron voor de naam van de moeder:-de Noordelijke Database van Akevoth- http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/index.htm

Zijn huwelijk was op 4-6-1796 te Hoorn
(Bron:-Gerrit Kornalijnslijper)Moshe Mossel (Jeruzalem) voegde de volgende anekdote toe inz.
deze persoon, waarbij zijn verre familielid Salomon Elias Mossel - (ook in Medemblik) betrokken was (in het Engels):-
"In July 1813 he (Salomon Elias Mossel)  took part in a row (difference of opinion) in the community together with  Hartog Nathan v.Essen, Meyer Nathan v.E., Nathan Hartog v.E., Mozes Hijman Bles & Abraham Jacob de Vries against Isaac Jacob Oostra, former director & Jacob Levy Leeuwy, just nominated commissary.
2010/12/27