Het Stenen Archief - Only completed research

[5475]

(87)11
5
Nias
Isaac Mozes
Yitschak z.v.Moshe
1)Sara Hartog v.Essen 2) Saartje Salomon de Vries
Moses Isac Nias & Hesselina Isaac van Engel
18-12-1777
18 Kislev 5538
Nijkerk
05-06-1845
29 Iyar 5605
Medemblik
Medemblik
06-06-1845//1 Sivan 5605
Er is geen Nederlandse tekst
ויצא יצחק לשוח בשדה פ"נ איש נדיב צדיק תמים מגזע גדולים מעשיו היה באמונה שלמים גומל חסד עם החיים והמתים והיה מן המקשיבים לקול תורה ותפלה משכימים ומעריבים ודבק עצמו באלהים חיים נאסף אל עמיו זקן ושבע ימים לנחל במרום פרי עמלו בנעימים ה"ה כהר"ר יצחק בן מהור"ר משה נ"ש גוע אור לעש"ק ר"ח סיון ונקבר בעש"ק תר"ה לפ"ק ת ג צ ב ה
ויצא...הפסוק נלקח מספר בראשית פרק כד פסוק סג נ"ש= בא אולי משם המשפחה ניאש
Yitschak was uitgegaan om op het veld te wandelen / te peinzen / te bidden(1) Hier rust Een goedgevige, rechtschapen en ingetogen man Van grootse afstamming Zijn daden waren volkomen in waarachtigheid Hij bewees weldadigheid aan de levenden en de doden En behoorde tot degenen die luisterden naar de stem van de Thora en het gebed, in de ochtenden en de avonden En hij klemde zich vast aan de levende God Hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd oud en van het leven verzadigd (2) Ten einde in den Hoge de vrucht van zijn zwoegen op aangename wijze tot erfgoed te behouden (3) (4) Dit is de ge'eerde rabbijn rabbi Yitschak zoon van onze leraar en rabbijn rabbi Moshe N-Sh (5) Hij gaf de geest aan de vooravond van de dag voor de Heilige Shabbat Rosh Chodesh Sivan (6) en werd begraven op de dag voor de heilige sabbat 5605 T.N.Ts.B.H. (7)
(1) Genesis 24:63. Het werkwoord "lasoeach" dat alleen maar op deze plaats in de Bijbel voorkomt kan diverse betekenissen hebben en wordt niet immer op een en eenzelfde manier vertaald. (2) Zie Genesis 35:29. (3) Zie Psalm 16:6. (4) De regels 2 t/m 11 vormen een gedicht. (5) Deze afkorting is vermoedelijk een spellingvorm van de familienaam Nias.(*) (6) 1 Sivan. (7) Het is onduidelijk of hier T.N.Ts.B.H. staat of T.G.Ts.B.H. Overleden: donderdagavond 5 juni 1845 na zonsondergang.Het was toen reeds vrijdag (de vooravond van de Shabbat 1 Sivan en Rosh Chodesh). Begraven: vrijdag 1 Sivan 5605 = 6 juni 1845, voor de ingang van de Shabbath (*)-Verder onderzoek (door Moshe Mossel-Jeruzalem) naar deze familienaam leidde naar het Memorboek, p' 263, betr. Moses Joel = Moshe N"Sj: In de inleiding van zijn boek Jismach Mosje, dat in 1771 in Leiden verscheen, vertelt Moses Joel, dat hij huisonderwijzer is geweest in Ootmarsum ........ In de tijd van de inwijding van de sjoel in Nijkerk in 1801, was hij waarschijnlijk reeds jaren daar rabbijn. In 1802 werd hij Opperrabbijn van Zwolle; hij overleed in 1807. De naam, die hij in hebreeuwse teksten voerde, Nasch, was waarschijnlijk een plaatsaanduiding en dan komen o.m. in aanmerking Nikolsburg en Neustadt. Afgeleid van de naam zijn Nias en Monasch (de laatste een inkrimping van Mo(sje) Nasch). Moshe Mossel voegt hier aan toe, dat het weliswaar niet zeker is dat het terugslaat op de genoemde plaatsen, maar wel, dat de Hebreeuwse rasje tevoth (afkortingen) een Nederlandse Joodse familienaam konden scheppen (er kan o.m.ook gedacht worden aan bijv. netzer sjoftim of nezer sjalom, etc)
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 06-06-1845 
Overledene Isaהc Mozes Nias
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-06-1845
Leeftijd: 67
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Mozes Isac Nias 
Moeder Hesselina Isaac van Engel 
Partner Saartje Salomon de Vries
Relatie: et 
Nadere informatie  geboortepl.:Nijkerk 
Hij was de echtgenoot van (87)16 in eerste huwelijk.

Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron     Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie     Noord-Hollands Archief
Algemeen     Toegangnr: 358
Inventarisnr: 76
Gemeente: Medemblik
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 27-03-1825
Bruidegom     Isaac Mozes Nias
Geboortedatum: 18-12-1777
Geboorteplaats: Nijkerk
Bruid     Saartje Salomons de Vries
Geboortedatum: 10-04-1794
Geboorteplaats: Zuilen prov.Gelderland
Vader bruidegom     Mozes Isaac Nias
Moeder bruidegom     Hesselina Isaac van Engel
Vader bruid     Salomon Mozes de Vries
Moeder bruid     Roosje Mozes Goldsmit
Nadere informatie     beroep bg.: koopman; weduwnaar van Sara Hartog van Essen 
2010/12/28