Het Stenen Archief - Only completed research

[5476]

(87)12
4
Liefman/Levij/Levie/Gaarkeuken
Judith
Lea Rivka Yettele d.v. Eliezer (Liefman)
van Essen
Hartog Nathan
Levie Liefman & Sara van Essen
1749
Kaldenkirchen (Duitsland)
04-12-1828
28 Kislev 5589
Medemblik
Medemblik
05-12-1828//29 Kislev 5589
De steen is gedeeltelijk gezonken, maar vermoedelijk was er geen Nederlandse tekst
ויהי בצאת נפשה כי מתה פה נטמנת אשת חיל עשתה צדקה וגמילות חסד. כשרה וכאביגיל בגן עדן היתה במעשי' מצות ה' שמרה כל הרוצה ליטול את השם בשם לאה רבקה יטלה בת כהר"ר אליעזר ליפמן ז"ל אשת כהר"ר נפתלי הירץ ב"ר נתן ז"ל עלתה נשמתה לגן עדן ביום ה' כ"ח כסלו ונקברת כ"ט בו
ויהי....הפסוק נלקח מספר בראשית פרק לה פסוק יח חסרה השנה בצילום של המצבה
En toen ontvlood haar ziel want zij stierf (1) Hier is geborgen Een flinke vrouw die liefdadigheid en weldadigheid deed. Als Sara en als Abigail in de hof van Eden was zij in haar daden (4). De geboden van de Eeuwige nam zij in acht. Een ieder die haar wil navolgen, dan bij de naam van Lea Rivka Jettele; de dochter van de ge'eerde rabbijn rabbi Eli'ezer Lipman - zijn nagedachtenis zij tot zegen - de vrouw van de ge'eerde rabbijn rabbi Naftali Hirts, de zoon van de heer Nathan - zijn nagedachtenis zij tot zegen - haar ziel is opgestegen naar de hof van Eden op donderdag 28 Kislev en zij werd begraven op 29 in die maand [5589] (3)
(1) Genesis 35:18. (2) Deze niet zo gemakkelijk te verklaren spreuk, is in de eerste plaats gekozen vanwege het werkwoord "litol" (lamed-tet-lamed) als parafrase op haar naam Yettele ,en daarom in de tekst geaccentueerd.In de toekomstige tijd mannelijk enkelvoud wordt dit "yitol" ( yud-tet-lamed- de letters van haar naam Yettel([e]) De uitdrukking "litol et hashem"- letterlijk "de naam van een ander afnemen" heeft zijn bron in de Talmoed en betekent figuurlijk het karakter en gedrag van iemand nabootsen. Het is in deze tweede betekenis dat de keuze van deze spreuk verklaard moet worden. (3) De rest van de steen ligt onder het maaiveld. Het jaar van overlijden wordt daardoor niet vermeld.Via de overlijdensakte kon dit jaar worden vastgesteld (5589). (4)-De letter hee aan het einde is weggelaten, ter vermijding van de lettervolgorde yud-hee, de aanduiding van Gods naam.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Noord-Hollands Archief
Algemeen     Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 108
Aangiftedatum: 04-12-1828
Overledene     Judith Liefman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-12-1828
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Medemblik
Vader     Levie Liefman
Moeder     Sara van Essen
Partner     Hartog Nathan van Essen
Relatie: wd
Nadere informatie     geboortepl.:Kaldenkirchen (Duitsland) 
Zij was de echtgenote van (87)15 in eerste huwelijk en de moeder van (87)16
2010/12/28