Het Stenen Archief - Only completed research

[5478]

(87)14
4
Jacobs
Hester
Esther d.v. Ya'akov
de Vries
Abraham Jacob de Vries
Jacob Emanuels & Reintje Benjamins
circa 1759
Kopenhagen
06-09-1825
24 Eloel 5585
Medemblik
Medemblik
8-09-1825//25 Eloel 5585
Er is geen Nederlandse tekst
ותלקח אסתר אל המלך [ פ"ט ?] אם רגבי אדמה גוית אסתר יכסה יופי הדר צדקתה אצל הסלע טמונה אכן רוחה למעלה להתענגה ממעללה האשה החשובה מ' אסתר בת מהור"ר יאקב זצ"ל א' כ"ה אברהם דעפריהס יצ"ו נפטרת כ"ד אלול ונקברת כ"ה בו שנת תקפ"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא 7-9-1825 במשפטים העליונים במצבה משתמש הסתת רק פעם אחת באות ה הגדולה מצד ימין לסיומת כל המילים האחרונות בכל שורה, דבר מאד נדיר על מצבות
En Ester werd tot de koning gebracht (1) [Hier is geborgen ?] Als aardkluiten het lijk van Esther bedekken Is de schoonheid van de pracht van haar gerechtigheid bij de Rots verborgen Welzeker zal haar geest in den Hoge zich koesteren in haar daden(2) De belangrijke vrouw mevrouw Esther dochter van onze leraar en rabbijn rabbi Ya'akov - de nagedachtenis van een rechtvaardige zij tot zegen - de vrouw van de ge'eerde heer Avraham de Vries - zijn Rots en Verlosser moge hem bewaren - overleden op 24 Eloel en begraven op 25 in die maand van het jaar 5585 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Ester 2:8. (2) De regels 3 t/m 8 eindigen allemaal op de letter hee (h) die in groot formaat links is geschreven voor alle regels tezamen. Dit is een zeer zeldzaam verschijnsel.Misschien was het de bedoeling, de letter hee, die gebezigd wordt om de naam Gods aan te duiden, met dit voor ogen op een in het oog springende wijze weer te geven. Het hebreeuws vertoont verscheidene grammatische fouten: יכסה moet zijn יכסו, טמונה moet zijn טמון, en להתענגה moet zijn להתענג Zij overleed op dinsdagavond na zonsondergang, toen de Joodse dag 24 Eloel (voortgaand woensdag tot zonsondergang) reeds was aangevangen. Overleden: woensdag 24 Eloel 5585 = 7 september 1825. Begraven: donderdag 25 Eloel 5585 = 8 september 1825.
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 52
Aangiftedatum: 07-09-1825 
Overledene Hester Jacobs
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-09-1825
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Jacob Emanuels 
Moeder Reintje Benjamins 
Partner Abraham Jacobs de Vries
Relatie: ee 
Nadere informatie  geboortepl.:Kopenhagen (Denemarken
Zij was de echtgenote van (87)09
2010/12/28