Het Stenen Archief - Only completed research

[5483]

(87)19
4
Ijzenberg (Eisenberg)
Brendele ( Hendrikje)
Brendele d.v.Yitschak
Blok
Isaac Hartog Blok
Isaac Eisenberg & N.N.
circa 1770
Hannover Duitsland
05-01-1850
21 Tevet 5610
Medemblik
Medemblik
06-01-1850//22 Tevet 5610
Er is geen Nederlandse tekst
תחת הציון הלז שכבת אשה ישרה כל ימי חייה לא עזבה אלוף נעוריה כפה פרשה לעני ולאביון שלחה ידיה ה"ה א' מ' ברענדלה בת ר' יצחק אשת ר' יצחק המכונה אייזק בן ר' צבי בלאק עלתה למרום ביום ש"ק כ"א טבת שנת תר"י לפ"ק ונקברת למחרתו כ"ב בו ת נ צ ב ה
Onder dit grafteken (1) ligt een vrouw rechtschapen [was zij] alle dagen van haar leven, de kampioen harer jeugd verliet zij niet (2) haar hand breidde zij uit naar de arme en naar de nooddruftige strekte zij haar handen uit (3) Dit is mevrouw Brendele dochter van de heer Yitschak, de vrouw van de heer Yitschak genoemd Aizek, zoon van de heer Zvi Blok Zij steeg op naar den Hoge op de dag van de Heilige Shabbat 21 Tevet van het jaar 5610 en werd begraven de volgende dag 22 in die maand T.N.Ts.B.H.
(1) 2 Koningen 23:17. (2) Naar Spreuken 2:17. (3) Zie Spreuken 31:20. Overleden: Shabbath 21 Tevet 5610 = 5 januari 1850. Begraven: zondag 22 Tevet 5610 = 6 januari 1850.
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 05-01-1850 
Overledene Hendrikje Eisenbergen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-01-1850
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Isaac Eisenbergen 
Moeder - - 
Partner Isaac Hartog Blok
Relatie: weduwe 
Nadere informatie  geboortepl.:Hannover (Duitsland) 

Zij was de echtgenote van (87)07en de moeder van (87)10

Verder gegeven:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 24-07-1839 
Overledene Isaac Hartog Blok
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-07-1839
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Medemblik 
Partner Brendele IJzenbergen
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl.:- 2010/12/20