Het Stenen Archief - Only completed research

[5486]

(87)22
4
du Mosch
Rachel Mozes
Sara Rivka Rachel d.v. Moshe(verm.)
Oostra
Isaac Jacob Oostra
Mozes du Mosch & N.N.
circa 1768
Hoorn
26-07-1855
11 Av 5615
Medemblik
Medemblik
27-07-1855//12 Av 5609
Er is geen Nederlandse tekst
ויצב יעקב מצבה על קברתה היא קברת אשה צנועה וישרה מ' שרה רבקה רעכלא אשת כ"ה איצק אהסטרא ז"ל נפטרת יום ה' א"י אב למנחם ונקברת עש"ק שנת לפני ה' תטהרו לפ"ג תמ"ך
ויצב....הפסוק נלקח מספר בראשית פרק לה פסוק כ שנת תטהרו היא שנת ה'תרט"ו תאריך הפטירה הלועזי הוא 26-7-1855
En Ja'akov zette op haar graf een opgerichte steen dit is (1) Het graf van een bescheiden en rechtschapen vrouw Mevrouw Sara Rivka Rechele De vrouw van de ge'eerde heer Izak Oostra - Zijn nagedachtenis zij tot zegen - overleden op donderdag 11 Av Le-Menachem (2) en begraven op de dag voor de Heilige Shabbat in het jaar "Voor het aangezicht van de Eeuwige zullen jullie gereinigd worden" (3) volgens de grote telling(4) Zij moge in ere rusten (5)
(1) Genesis 35:20.De gekozen bovenspreuk houdt verband met haar naam Rachel. (2) Menachem Av is een andere naam voor de maand Av. Menachem=Trooster (de andere naam is verbonden met het feit dat de maand Av, waarin op de negende van de maand beide tempels verwoest werden, een treurmaand is, waarop door de Profeet de troost zal volgen). (3) Leviticus 16:30. De gemarkeerde letters hebben de waarde 5615. (4) De grote telling wil zeggen:-onder toevoeging van het duizendtal (5000) (5) Naar Jesaja 11:10. Overleden: donderdag 11 Av 5615 = 26 juli 1855. Begraven: vrijdag 12 Av 5615 = 27 juli 1855.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 66
Aangiftedatum: 26-07-1855 
Overledene Rachel Mozes du Mosch
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-07-1855
Leeftijd: 87
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Mozes du Mosch 
Moeder - - 
Partner Isaac Jacobs Oostra
Relatie: wd 
Nadere informatie  geboortepl.:Hoorn 

Zij was de echtgenote van (87)08
Zij was de moeder van (87)18 & (87)23

Aanvullend gegeven-overlijdensakte van echtgenoot:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 18-03-1838 
Overledene Isaac Jacobs Oostra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-03-1838
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader Jacob Isaac Oostra 
Moeder - - 
Partner Rachel Mozes du Mosch
Relatie: et 
Nadere informatie  geboortepl.:Leeuwarden 

2010/12/21