Het Stenen Archief - Only completed research

[5488]

(87)24
4
Leon
Joachim
Yochanan z.v.David
1)Judith (Grietje) Brouwer- 2)Reintje deVries
David Leon & Claartje de Vries
circa 1786
Hoorn
07-01-1854
8 Tevet 5614
Medemblik
Medemblik
09-01-1854 //9 Tevet 5614
Er is geen Nederlandse tekst
עטרת תפארת שיבה
פ"ט
 איש זקן הבא בימים אשר עשה מעשים טובים
מלחמו חלק לעניים ויתומים
אשרי שככה לו קראו במרומים
 ה"ה כ' יוחנן בן דוד לעיאן
 נפטר בש"ט מש"ק ח' טבת
ונקבר ביום ב' ט' בו
ל'מ'ע'ן' ת'ח'י'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה
סכום האותיות המודגשות הן 614 שהיא שנת תרי"ד
Grijsheid is een sierlijke kroon (1)
 Hier is geborgen
Een oud en hoogbejaard man
Die goede daden deed
Van zijn brood deelde hij uit aan armen en wezen
 "Welzalig degene die met wie het zo gaat (2),
" werd in den Hoge geroepen
 Dit is de ge'eerde heer Jochanan zoon van David Leon
Overleden in goede naam na het uitgaan van de Heilige Shabbat 8 Tevet en begraven op maandag 9 in die maand [in het jaar] "opdat jullie leven" (3)
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 16:31. (2) Zie Psalm 144:15. (3) Deuteronomium 4:1, Jeremia 35:7, Amos 5:14. De gemarkeerde letters hebben de waarde 614. Overleden: zaterdagavond 7 januari 1854.Het was toen reeds de Joodse datum 8 Tevet 5614 = zondag 8 januari 1854. Begraven: maandag 9 Tevet 5614 = 9 januari 1854.
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Noord-Hollands Archief 
Algemeen  Gemeente: Medemblik
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 09-01-1854 
Overledene Joachim David Leon
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-01-1854
Leeftijd: 67
Overlijdensplaats: Medemblik 
Vader David Leon 
Moeder Claartje Jochem de Vries
Partner Reintje Abrahams de Vries
Relatie: wn 
Nadere informatie  geboortepl.:Hoorn 
De huwelijksgegevens van Joachim Leon:-

[Bron:-Dini Hansma-EM 10-02-2011]

Eerste huwelijk: 10 Dec 1815 Jochem David Leon 29 geb Hoorn zoon David Hartog Leon en Claartje Jochems de Vries en--- Judith Brouwer 17 geb Amsterdam d Meijer Hand en Grietje Simon(beide overleden). Getuigen: Jonas David Leon 24 broer en Abraham Meijer 40 oom
 
Tweede huwelijk: 8 Nov 1829 Jochem David Leon 43 geb Hoorn wed Grietje Abraham Brouwer z David Hartog Leon en Claartje Jochems de Vries en--- Reintje Abrahams de Vries 33 geb Medemblik d Abraham Jacobs de Vries en Hester Jacobs Emanuel
 
In overlijden: Grietje Abraham Brouwer 30  jaar geb Amsterdam echt Jochem Leon ouders onbekend. Overl op 17 Mei 1829. Aangever: Wolff la Balance 36 zwager.

De veronderstelling is, dat de eerste echtgenote nee Brouwer, Judith als Hebreeuwse naam en Grietje als burgerlijke naam dezelfde persoon is, hoewel duidelijke documentaire informatie hierover ontbreekt.
Hierbij aangetekend, dat deze onduidelijkheid wordt ge'accentueerd door het feit, dat de vader van Judith Me'ir wordt genoemd en die van Grietje Avraham.Ook hierover mist documentatie.
 

2011/05/04