Het Stenen Archief - Only completed research

[5577]

(162)03
1
Jong, de
Eva
Chava d.v. Moshe
Mozes Simon de Jong & Rafaella Loevenstein
oud 95 jaar(zie opmerking)
Haaksbergen
Hier rust Eva de Jong overleden in den ouderdom van 95 jaar.
פ"ט חוה בת משה ושם אמה רבקה ת נ צ ב ה
Hier ligt geborgen Chava, dochter van Moshe En haar moeder's naam was Rivka T N Ts B H
Zij was de zuster van (162)24

In een advertentie in het NIW van het jaar 1897 gaf ene Eva de Jong te Haaksbergen lopers ter geschenke aan de synagoge aldaar.
Aangezien dit vermoedelijk deze overledene was, kan hieruit opgemaakt worden dat zij in dat jaar nog in leven was.Verdere gegevens voor uitbreiding van onderzoek ontbreken voorlopig.

In het boek Dorp in de mediene-pag.220 is haar geboortejaar 1840 en jaar van overlijden 1916.
Dwz dat zij 75 of 76 jaar werd en niet 95 zoals op de steen vermeld staat.
In dit stadium is dit verschil in details niet oplosbaar gebleken en zijn de geboorte-en overlijdensgegevens in de personalia opengelaten.
[Volle gegevens van de bron:-Dorp in de Mediene-De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haaksbergen-Rieky Geritz-Kosten en Lizelot Karseboom-Walburg Pers, Zutphen,1999-ISBN 90.5730.059.01-NUGI 633]
2009/05/02