Het Stenen Archief - Only completed research

[55877]

(213)01b
4
Groot,de
Meijer
Me'ir z.v. Ya'akov(verm.)
Catharina Johanna Maria Schrader
Jacob de Groot & Krisje Katz
01-07-1901
14 Tamoez 5661
Rotterdam
20-11-1942
6 Av 5702
Ellecom
Ellecom
[Gezamenlijke gedenksteen]
Keer weer mijn ziel tot uw rust
Want God heeft het zo beslist

MEIER de GROOT geb. 1 Juli 1901//overl. 20 Nov. 1942
Voornaam gespeld Meijer en niet Meier zoals op de steen staat. 
(Ook in de literatuur is dit fout:-
Als 'Meier' de Groot in: Ad van Liempt, Jan H. Kompagnie, Jodenjacht (Amsterdam 2011).
שובי נפשי למנוחיכי כי יי גמל עליכי

כ מאיר בן כ יעקב 
Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan

De ge'eerde Me'ir zoon van de ge'eerde Ya'akov
De bovenspreuk is uit Psalm 116:7(vertaling Statenbijbel)
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #276 Rheden 20-11-1942
Uur van overlijden zes uur voormiddag
(Aangever:-aanspreker)

[Bron:-Stadsarchief Rotterdam]
Geboorte:-
Aktenummer 
1901.6320
Folionummer
h195v

2020/06/18
bnnch