Het Stenen Archief - Only completed research

[55882]

(178)350101
2
Renz
Rachel
Rachel Freidche d.v. Gumpel
Emden
Anshel Emden
Gumpel Renz
03-02-1767
4 Adar I 5527
Appingedam
Appingedam
03-02-1767/4 Adar I 5527
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
האשה צנועה וכשרה
אשר מעודה הלכה בדרך
ישרה ותפלת ערב ובוקר
בפיה סדורה ומכל מצות ה
:לא סרה
ה"ה חסודה מרת
רחל פריידכא ז"ל בת כהר"ר
גומפל רענז ז"ל אשת כ 
אנשיל עמדן ז"ל מק"ק
אמשטרדם נפטרה 
ונקברה ביום ג ד אדר
ראשון תקכ"ז לפ"ק ת נ ב צ ה 
יש אי דיוקים בדקדוק
Hier Rust
Een bescheiden en zuivere vrouw
Welke immer op het rechte pad ging
En het avond-en ochtendgebed was ordentlijk in haar mond
En van Gods geboden week zij niet af:-
Dit is de vrome mevrouw
Rachel Freidche haar herinnering zij tot zegen, dochter van de ge'eerde heer Gumpel Renz zijn herinnering zij tot zegen, de vrouw van de ge'eerde Anschil Emden zijn herinnering zij tot zegen uit de heilige gemeente van Amsterdam,
zij overleed op dinsdag 4 Adar I 5527

T N Ts B H 

De details van de personalia zijn gebaseerd op de steen.

Identificatie:-Het onderzoek bepaalde met een grote mate van zekerheid dat zij is Vrouwtje Gomperts, de echtgenote van Abraham Asher-Anshil Michiel Yechiel-Michel Emden in de DB van Ashkenazisch Amsterdam in het Akevoth Archief.Ook deze bron heeft geen gegevens over haar.
Deze gezinspagina geeft aan dat zij de moeder was van 4 kinderen, allen geboren te Amsterdam.
https://www.dutchjewry.org/genealogy/ashkenazi/9741.shtml

Haar echtgenote overleed te Amsterdam in april 1748 en werd begraven te Muiderberg op zondag 7 april 1748.
Zij huwden te Amsterdam ong. 1705.

Ook deze bron geeft geen enkele indicatie betr. haar familienaam Renz.

Er is geen verklaring gevonden waarom zij te Appingedam begraven is en waarom dit waarschijnlijk haar domicilie was ten tijde van overlijden.

Nog op te merken valt, dat diverse details van onderzoeken van derden, er op wijzen dat de Joodse familienaam Renz in de 18e eeuw in Emden
bestond en vermoedelijk kwam ook zij uit Emden.
Een correlatie tussen deze details en haar kon niet worden gelegd.
Terwijl dus behalve het bovenstaande in onderzoek 1 over haar geen details aanwezig zijn, is dit niet het geval met haar ouders en siblings.

Enkele aanvullende details hierover zijn:-

1)-haar vader, Gompert Levie, geb. 1656, Rees, zoon van Levie Jacob, trouwt te Amsterdam in 1688, (dtb 696/49)
met Abigael Henoch, geb. te Ostero, 1658, dochter van Henoch Levie.

Gompel Renz ovl. 27 Adar 5476, (Shabbath 21-03-1716) en wordt begraven op Muiderberg. 
Fegele, vr. v.Gompel Renz, ovl. 28 Sivan 5474 (maandag 11-06-1714) wordt eveneens begraven op Muiderberg.

Fegele is identiek aan  bovengenoemde Abigail.

2)-.Kennelijk was Gompert Rees nog eerder gehuwd geweest - alhoewel dat niet wordt aangegeven bij het gebrachte huwelijk - 
want op 18 Av 5440 (dinsdag, 13-08-1680) wordt te Muiderberg begraven de vrouw van Gompel ben Leib Rez.

3)-Als broers en zusters noemen de bronnen 2 vroeg gestorven zoons en twee volwassen gestorven zoons  (een van de volwassen zoons  heette Henich, vernoemd naar Abigails vader) en op z'n minst nog twee
zusters, behalve Vrouwtje:-

(a)- Judith Gompert Rees, geb. 1684, dochter van Gompert Levie Rees huwt met David Eliaser Emmerik, geb. 1683. 
Judith/Gitche wordt begraven te Muiderberg op 27 Tammoez 5512.(zondag, 09-07-1752).
(b)-Ethel Gompert Rees die was getrouwd met Abraham Isaac/Eizik Cohen, en wordt begraven op Muiderberg op 5 Ijar 5507 (Shabbath, 15-04-1747)
[Tenzij deze begrafenis plaats vond op zateravond na Shabbath, is deze datum mogelijk niet re'eel)
 2021/05/27
bnnch