Het Stenen Archief - Only completed research

[55883]

(178)350201
3
Davids
Abram
Avraham z.v. David
Vogeltie Salomons(Vogelina Samuels)
David Abrahams & Roosjen Pinnes (Pinneas)
ca.1739
Oost Friesland
02-07-1811
10 Tamuz 5571
Appingedam
Appingedam
03-07-1811//11 Tamuz 5571
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
איש נכבד ה"ה כמר
אברהם ב"ר דוד ז"ל
נפטר ביום ב ונקבר
למחרתו ביום ג י תמוז
תקע"א לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een eerwaardig man deze is de ge'eerde heer
Avraham zoon van de heer David zijn herinnering zij tot zegen
Hij overleed op maandag en werd begraven
De volgende dag dinsdag 10 Tammoez
5571

T N Ts B H 

Bron: Registraties vóór 1811 - Begraafakte
Archieflocatie: Groninger Archieven - Overlijdens 1811
Archiefnr: 124
Inventarisnr: 24
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 02-07-1811
Overledene: Abram Davids
Geslacht: M
Datum van overlijden: 02-07-1811
Leeftijd: 72 jaar
Weduwnaar van de lang overleden Vogeltie Salomons
Plaats van overlijden: Appingedam, de Eerste Wijk nr. 20
Nadere details: "Nalatende twee gehuwde kinderen"
(image 01240024X0049)

Het uur van overlijden kon niet worden vastgesteld, omdat het in deze akte niet wordt vermeld.

Geboortejaar werd berekend vlg. de leeftijd bij overlijden.

Enkele details in de personalia zijn afkomstig uit het Archief van Akevoth.

Volgens https://www.geni.com/people/Abraham-Davids/6000000022600824153 was hij een broer van (178)350801.

Volgens overlijdensakte 121 van zijn echtgenote heette zij "Vogellin Samuls".
Bron: Registraties vóór 1811 - Begraafakte
Archiefnr. 124
Inventarisnr. 21, blad 1
Overleden: Vogellin Samuls
Geslacht: V
Leeftijd: 67 jaar
Datum van overlijden: 17-01-1808
Echtgenoot: Abram Davids
Woonplaats: Appingedam, Vierde Wijk, nr. 49
Nadere bijzonderheden: "Nalatend twee zoons"
Abram tekent in het Hebreeuws.
(image 01240024X0049) 


2021/05/27
bnnch