Het Stenen Archief - Only completed research

[55885]

(178)350302
2
Salomons
Mariana (Matta)
Matta d.v. Shlomo ha-Cohen
Hollander
Mozes Izaak Cohen Hollander
Salomon Cohen & NN
1751
22-04-1811
28 Nissan 5571
Appingedam
Appingedam
Geen Nederlandse tekst
פ"ט
אשה חשובה א"ח
מאטא בת כ"ה שלמה
הכהן אשת משה ב"ר
יצחק הכהן 
ת נ צ ב ה 
הסייפא בשורה הראשונה למעשה מיותרת כי זה קיצור
של מה שכבר כתוב.

אין שום פרטים על תאריכי הפטירה או הקבורה
Hier is geborgen
Een belangrijke vrouw [tevens in afkorting]
Matta dochter de ge'eerde heer Shlomo
Ha-Cohen, vrouw van Moshe zoon van de heer 
Yitschak ha-Cohen
T N Ts B H 
De tekst van de eerste regel nog eens in het kort toevoegen is in feite overbodig.

Er staat geen overlijdens- of begrafenisdatum op de steen. 


Bron: Alle Groningers - Begraafakte
Archiefnr: 124
Inventarisnr. 24
Blad 21
Datum van overlijden: 22-04-1811
Overledene: Marjanna Salomons
Geslacht: V
Leeftijd: 60 jaar
Echtgenoot: Mozes Coums/Cooms
Nadere details: Nalatende 3 kinderen
Woonplaats: Appingedam, A Wijk 26
(image Fol: 28)
Het uur van overlijden kon niet vastgesteld worden, omdat dit niet in deze originele overlijdensakte wordt vermeld.
Zij was echtgenote van (178)350303 en moeder van (178)351807 en (178)351814.


2021/05/27
bnnch