Het Stenen Archief - Only completed research

[55886]

(178)350303
3
Hollander
Mozes Izaak
Moshe z.v. Yitshak ha-Cohen
Mariana (Matta) Salomons Cohen
Izaak Cohen & Hendeltje Aronds
00-05-1742
Amsterdam
17-01-1820
1 Shevat 5580
Appingedam
Appingedam
18-01-1820//2 Shevat 5580
Geen Nederlandse tekst

De zegenende handen op de steen geven aan dat hij een Cohen was.
ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו
כה תברכו את בני ישראל
פ"נ
משה בן איצק הכהן
ביום ב א שבט
ונקבר
ביום שהו כפליים כי טוב
ב שבט 
בשנת לתקן עולם לפ"ק

ת נ צ ב ה 
פסוק עליון שמות י"ט ג 
פסוק שני דברים ו כג
En Mozes klom op tot God.En de Heere riep tot hem [van den berg]
Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen
Hier Rust
Moshe zoon van Ietsek ha-Cohen
Op maandag 1 Shevat
En begraven
Op de dag waarover twee keer "zo is het goed" werd gezegd (1)
2 Shevat 
In het jaar "de wereld te verbeteren" (2)

T N Ts B H 

Eerste bovenspreuk:-Exodus 19:3
Tweede bovenspreuk:-Numeri 6:23
Beide verttalingen vlg. de Statenbijbel.

In de tekst is het woord "overleden" weggelaten zodat deze al het ware direct met een niet gedefinieerde datum de lezer overvalt.

(1)-Hiermee wordt bedoeld dinsdag.Het is in het Scheppingsverhaal de enige dag waarvan God twee keer na de gedane schepping zei "het is goed" -zie Genesis 1:9 t/m 13.
Vanwege deze speciale benadrukking wordt deze dag ook vaak speciaal gekozen voor een huwelijk.

(2)_Slechts een gedeelte van deze weergave van het overlijdensjaar-in het Hebreeuws "tikoen olam"  geeft de cijferwaarde van het overlijdensjaar (5)580.
De mogelijkheden zijn:-
(a)- tav-koef-noen-lamed 
(b)-tav-ayin-noen-lamed-lamed

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijdensakte - Alle Groningers
Overlijdensregister 1820
Archiefnr: 1622
Aktenr: 3
Gemeente: Appingedam
Overledene: Mozes Izaak Cohen Hollander
Beroep: Koopman
Leeftijd: 75
Datum van overlijden: Maandag 17-01-1820
Geboorteplaats: Amsterdam
Woonplaats: Appingedam, Wijk 4, nr 366 
Vader: Izaak Cohen
Moeder: Hendeltje Aronds
Weduwnaar van Mariana Salomons Kohen
Nadere details: Nalatende 3 meerderjarige kinderen
Aangifte: Samson Abraham Polak (koopman, 51 jaar), schoonzoon van de overledene
(image APPR1820OV0003) 
Het uur van overlijden kon niet worden bepaald, aangezien dit niet in de originele overlijdensakte werd vermeld.

Vlg. de Noordelijke Data Base in het Archief van Akevoth was zijn geboortejaar ong. 1745. Dit is verm. onjuist. De geboorte als aangegeven komt wel overeen met de DB van E.Schut in hetzelfde archief.Hij was echtgenoot van (178)350302, en vader van (178)351807en (178)351814

2021/06/18
bnnch