Het Stenen Archief - Only completed research

[55887]

(178)350403
4
Levi
Abraham Mozes
Avraham Moshe Levi z.v. Jonathan Levi
Jonathan Levi & NN NN
Emden
18-07-1778
23 Tammoez 5538
Appingedam
Appingedam
19-07-1778//24 Tamuz 5538
Geen Nederlandse tekst

De waterkan op de steen geeft aan dat de overledene een Leviet was.
פ"ט
איש צדיק ישר ותמים.קובע
עתים לתורה לילות וימים.וגומל 
חסד לכל היהודים.נתן צדקה
 לעניים.בשעת דוחקם.והיה
שלוחא דרחמנא בימים נוראים
בקול ערב ונעים.ה"ה התורני 
הרבני המופלא המפורסם כהר"ר
אברהם משה לוי זצ"ל בן פ"ו
המפורסם כ"ה יונתן לוי מעמדן
זצ"ל
ומת בחצי ימיו
חבל על דאבדין ולא משתכחים
נשמתו פורחת ממנו בליל ש"ק כ"ג ונקבר
בשם טוב ובכי בעיני כל יום
א כ"ד תמוז
ויבכו בני ישראל את משה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Een rechtvaardig , rechtschapen en ingetogen man.
[Hij] stelde de tijden vast voor de Leer overdag en 's nachts.En pleegde
goedertierendheid voor alle Joden.Hij gaf aalmoezen aan de armen in hun uur van benauwenis.
En hij was afgezant van de barmhartige (de Eeuwige) (1)
gedurende de Hoogtijdagen, dit met een zuivere en aangename stem.
Dit is de deskundige in de Leer en de rabbinale leerstellingen, uitmuntend en beroemd, de ge'eerde heer de rabbijn de heer 
Avraham Moshe Levi, de herinnering aan een rechtvaardige zal tot zegen zijn, zoon van de beroemde leider en bestuurder, de beroemde 
ge'eerde heer Yonathan Levi uit Emden, de herinnering aan een rechtvaardige zal tot zegen zijn, en die stierf op de helft van zijn levensdagen,  jammer(lijk) van die, die verloren gingen en niet vergeten (kunnen) worden, (2), zijn ziel verliet hem in de avond (of nacht)  van de Heilige Shabbath de 23ste en hij werd begraven
in goede naam en met huilende ogen van een ieder op
zondag 24 Tammoez
[in het jaar] "En de kinderen Israels beweenden Moshe" (3)

T N TS B H 
(1)-Een bekende Talmoedische term in het Aramees voor voorzanger van de gemeente.
(2)-Een veel gebruikte uitdrukking in het Aramees uit de Talmoed.
(3)-De aangestipte letters wav en beth van een van de woorden en sjien, resh, lamed van een tweede woord geven de cijferwaarde van zijn overlijdensjaar (5)538.
Geboortedetails en de naam van zijn moeder zijn onbekend.
Evenmin of hij gehuwd was en zo ja, wat de naam van zijn echtgenote was.
Volgens Joden uit Noord-Oost Groningen was hij overleden in de nacht van de Heilige Shabbath 23 Tamuz en begraven op zondag 24 Tamuz.


2021/05/27
bnnch