Het Stenen Archief - Only completed research

[55888]

(178)350404
3
Simons (Hessels)
Esther Bruintje
Ester d.v. Shimon
Kalman ha-Levi
Kalman (Calmer Arents)
Simon Hessels & Eddel Sadrachs
Ong. 1738
15-01-1778
16 Tevet 5538
Appingedam
Appingedam
16-01-1778//17 Tevet 5538
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
האשה חשובה ויקרה
וחסודה במעשיה מרת
אסתר בת כ"ה שמעון
זצ"ל אשת פ"ו היקר והנעלה
האלוף והקצין כ"ה קלמן סגל
ותהי אסתר נשאת חן 
בעיני אלקים ואדם בצדקה
וגמילות חסדים כל ימי
חייה ונפטרה בשם טוב ליל
ה אור ליום ו ונקברת לפי
כבודה לספוד ולבכותה 
בעש"ק ט"וב טבת ותלקח 
אסתר אל המלך הגדול בחדש
 העשירי לפ"ק באפייגדאם

ת נ צ ב ה
Hier Rust
De belangrijke en dierbare  vrouw
En vroom in al haar daden, mevrouw
Esther dochter van de ge'eerde heer Shimon,
De herinnering aan een rechtvaardige zij tot zegen, 
de vrouw van de dierbare en verhevene bestuurder en leider,
De leidsman  en gezagvoerder de ge'eerde heer Kalman Segal
En Esther vond gunst in de ogen  (*) van God en de mens vanwege haar goedgevigheid en rechtvaardigheid gedurende al haar dagen
En zij overleed in goede naam in de avond (of nacht) van donderdag
voor het krieken van de ochtend van vrijdag
En zij werd begraven overeenkomstig de haar toekomende eer, 
met grafrede en door beweend te worden
op de vooravond van de Heilige Shabbath (=vrijdag) 17 Tevet
En Esther werd gevoerd naar (*) de Grote Koning in de 10e maand te
Appingedam

T N Ts B H 


(*) - Uit Megilat Esther (het boek Esther) 2-15 & 16
[Bron:-Geni]
[Private user-last updated 02-11-2016]
https://www.geni.com/people/Esther-Bruintje-Simons/6000000049172806405 heette zij Esther Bruintje Simons

De betrouwbaarheid van deze bron kon niet worden nagegaan.Zij was de echtgenote van (178)350405.
Zij was een tante van Delfzijl (179)360418 (zuster van zijn moeder).

Uit de bron blijkt, dat haar vader de naam Simon Hessels droeg.
Het is niet duidelijk waarom deze naam niet is aangehouden als familienaam in de volgende generatie.

Haar moeder had als tweede echtgenoot Mozes Arents van Geuns.


2021/05/28
bnnch