Het Stenen Archief - Only completed research

[55891]

(178)350502
3
Cohen
Heiman Mozes
Chaim z.v. Moshe Cohen
Hendrina Cosmans Eliazer Keizer
Mozes Cohen
Sappemeer ?
17-12-1803
2 Tevet 5564
Appingedam
Appingedam
18-12-1803//3 Tevet 5564
Geen Nederlandse tekst

De zegenende handen geven aan dat hij een Cohen was.

Over zijn echtgenote zie ook details in Onderzoek 2.
פועל צדק וכהן צדק
פ"נ
משביע לרעבים לרחוקים
ולקרובים ביתו שלחנו וכיסו
היו נערכים לכל הנצרכים
ה"ה כ חיים ב"ר משה כהן
"נפטר בשם טוב מש"ק פ 
מקץ ונקבר למחרתו ביום
א ג טבת שנת
רודף צדקה וחסד וימצא
חיים ת נ צ ב ה ח
Rechtvaardig handelend en een rechtvaardig priester
Hier Rust
[een die] de hongerigen verzadigd, die van veraf en die van nabij,
Zijn huis, zijn tafel en zijn buidel stonden klaar voor alle behoeftigen
Dit is de ge'eerde Chaim zoon van Moshe Cohen
Hij overleed in goede naam op de uitgang van de Heilige Shabbath
(zaterdagavond) van de weekportie "mikeets" (5)
En hij werd begraven de volgende dag op zondag 3 Tevet van het
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven vinden.


T N Ts B H CH.(4)
(1)- Bron:-Spreuken 21:21-de volle spreuk is:-
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
(Vertaling Statenbijbel)
(2)-Chaim, de naam van de overledene, betekent "leven", de reden waarom deze spreuk gekozen is. 
(3)-De gepunctueerde en in groter formaat weergegeven letters uit deze spreuk geven de cijferwaarde van zijn overlijdensjaar (5)564.

(4)-Heel uitzonderlijk is dat bij deze vaste spreuk die normaal eindigt met een hee(Hachaim=het leven) alhier ook de Chet is weergegeven:-
ha-Chaim, in twee delen.Mogelijk is hierbij gedacht zijn naam Chaim(leven) een extra accent te geven.

(5)-Genesis 41:1 tot 44:17
Het was deze dag ook de achtste dag Chanoeka.

Heiman Mozes Cohen had twee zoons:
Hartog Heiman Cohen en Jozeph Heiman Cohen.

Volgens het Besnijdenisregister van Mozes Izaks van Huiden werd Hartog besneden op 04-10-1799 (Bron: Registraties vóór 1811-Besnijdenisakte, Veendam)
"Hirsch zoon van Heiman Cohen te Appingedam besneed ik op vrijdag Tieshrie 5560"

Hartog is op 19-jarige leeftijd overleden in Meppel op 15-02-1819
Bron: Overlijdensregister Meppel 1819, archiefnr. 0167.015, actenr. 13.
Vader: Hijman Moses Cohen
Moeder: Hendrina Cosman Eliaser
Geboorteplaats: Appingedam
Beroep: koopman
Ongehuwd.

Gezien zijn leeftijd en het jaartal van zijn overlijden, is zijn dood waarschijnlijk te wijten aan de Spaanse Griep.

Jozeph (Jozele zoon van Chaim Cohen) was besneden op 23-01-1802 (19 Shevat 5562) in Oude Pekela, volgens het Besnijdenis Register van Mozes Izaks van Huiden (Bron: Registraties vóór 1811 - Besnijdenisakte)

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk van Jozeph Heiman Cohen:-
Gemeente: Leeuwarden
Datum: 01-08-1824
Aktenr: 0097
Bruidegom: Joozeph Heiman Cohen (koopman)
Leeftijd: 22 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Leeuwarden
Bruid: Breine Aron Drielsma
Leeftijd: 18 jaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Woonplaats: Leeuwarden
Vader bruid: Aron Adam Drielsma, koopman in Leeuwarden
Moeder bruid: Elisabeth Sijmons Drielsma, wonende te Leeuwarden
Blijkens Acte van Bekendheid:
Vader bruidegom: Mozes Heiman Cohen, overleden te Appingedam op 17-12-1803
Moeder bruidegom: Hendrina Cosmans Keizer, overleden te Sneek op 29-08-1807
"Verklarende de bruidegom dat hem noch de laatste woonplaats noch die des overlijden zijner grootouders aan vaders zijde bekend waren". 
De grootouders van de bruidegom aan moeders zijde waren Cosman Eleazar Keijzer Koopman en  Willemina Jozeph, wonende te Meppel

Jozeph Heiman Cohen is overleden op 25-06-1870 in Leeuwarden (Inventarisnr: 3757, aktenr: 0371

Nadere bijzonderheden:
Volgens de informatie over Heiman Mozes Cohen in Joden in Oost-Groningen was hij niet alleen bestuurder van de Joodse gemeente, maar waarschijnlijk ook voorganger.
Bij de inwijding van de nieuwe syngagoge in de Broerstraat op 24-07-1801 vervulde hij een belangrijke rol:
blz. 90: Van te voren hadden de bestuurders Heiman Mozes Cohen en Jochum Davids aan de municipaliteit verzocht zodanig assistentie bij de inwijding te verlenen en dat deze niet werd gestoord door "gedruis en overloopen van de menigte der aanschouwers, en toe te staan dat de heilige rol, Mozes wetboeken, onder begeleiding van plechtige muziek, wordt overgebracht van de oude naar de nieuwe synagoge".

p. 173: "Aan het voorschrift tot bijzetting van de bestuurders en rabbijnen en hun echtgenoten in dezelfde regel of plaats is ook in Appingedam lange tijd stand gehouden. Uit de plaatsing van de grafstenen nrs. 41-49 en 156-161 (zie  plattegrond) blijkt dat naast of bij elkaar, soms samen met hun gezinsleden zijn begraven van 1778 tot 1889 voorgangers en bestuurders:"

Als eerste wordt hierbij Heiman Mozes Cohen genoemd:
"Chaim Cohen, priester 17-12-1803, steennr. 156"

Volgens een ingang op blz. 181 zou Heiman Mozes Cohen uit Sappemeer afkomstig geweest zijn.


2021/06/18
bnnch