Het Stenen Archief - Only completed research

[55896]

(178)350802
4
Polak
Hartog Levij
Zvi Hirsch z. v. Yehuda Leib
Hester Lazarus van Leenen
Levij Abrahams Polak & Sippora Mozes Cohen
21-02-1795
2 Adar 5555
Wildervank
14-02-1827
17 Shevat 5587
Appingedam
Appingedam
16-02-1827//19 Shevat 1827
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
רך בשנים [המשך שחוק ולא קריא] תומ"ט
פו"מ החבר צבי הירש בן
החבר ר יהודה ליב מק"ק
ווילדערפאנג בעלות המנחה
ביום ד טוב  שבט תקפ"ז
לפ"ק נתבע לישיבה של 
מעלה ונקבר פה ק"ק
אפיגענדאם בעש"ק ט 
שבט מהשנה הנ"ל

ת נ צ ב ה 
הקיצור תומ"ט פיושו קרוב לוודאי
תורה ומעשים טובים
Hier Rust,

Pril in jaren.....[niet leesbaar]--->de Leer en goede daden (1)
De bestuurder en leider de chaver Zvi Hirsch zoon van
De chaver de heer YehudaLeib uit de heilige gemeente
Wildervank, bij aanvang van het middaggebed (verm.)
Op woensdag 17 Shevat 5587
Werd hij geboden om zitting te nemen in 
Den Hoge en hij werd begraven hier in de heilige gemeente van
Appingendam op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) de 9de Shevath voor bovengenoemd jaar.

T N Ts B H 

1)-De bovenste regel is uitgesleten en behalve de eerste twee woorden niet ontcijferbaar.
Desondanks zijn ook leesbaar enkele laatste letters die een afkorting vormen tav-wav-mem-tet.
Dit is hoogst waarschijnlijk een afkorting van "Tora(de Leer) en goede daden".
Deze letters zijn geaccentueerd .
Het doet voorkomen dat de laatste drie letters wav-mem-tet een onderdeel van de cijferwaarde van een jaartal zijn en aangezien deze letters het getal 55 geven, en zijn geboortejaar 5555 was, is de veronderstelling dat de regel in zijn geheel, het niet-ontcijferbare gedeelte incluis, verwijst naar zijn geboortejaar of-datum.

2)-Zijn overlijdensdag de 17e (Shevath) is niet zoals gewoonlijk weergegeven door yoed-zain, welke de cijferwaarde 17 heeft, maar door het woord "goed"=tov, met de letters tet-wav-beth (9-6-2) wat
eveneens de cijferwaarde 17 oplevert.
Bron: Registraties vóór 1811 - Besnijdenisakte: 28-2-1795
Gemeente: Wildervank
Volgens het besnijdenisregister van Benjamin Hartogs van Biema 1787-1813 werd Hartog ("Tzewie Hirsch zoon van chaweir Leib") op zaterdag 9 Adar 5555 besneden in Wildervank

De geboortedatum is berekend teruggerekend 8 dagen voor deze besnijdenisdatum

Bron: Family Search - Overlijden
Aktenr: 30
Datum van aangifte: 15-02-1827
Overledene: Hartog Levij Polak
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: koopman
Geboorteplaats: Wildervank
Datum van overlijden: 14-02-1827
Plaats: Appingedam, Wijk 1, nr. 7
Vader: Levij Abrahams Polak, koopman, Wildervank
Moeder: Sippora Mozes Cohen, Wildervank
Echtgenote: Hester Lazarus van Leenen
Nadere details: nalatende twee minderjarige kinderen
Het uur van overlijden kon niet worden vastgesteld, omdat dit in deze originele overlijdensakte niet wordt vermeld.
(image 129 uit 705)
Zijn vader Levie Abrahams Polak is op 16-01-1829 overleden in Wildervank, evenals zijn 8-jarige zoontje Levij Hartog Polak op 25-12-1828 en zijn 24-jarige zuster Martha Levie Polak op 27-03-1828.

Zijn dochter Rozetta Polak is op 86-jarige leeftijd overleden in Groningen op 06-03-1910

Zijn echtgenote Ester (Hester) Lazarus van Leenen is hertrouwd met Jacob Salomon Rosenberg.
2021/05/30
bnnch