Het Stenen Archief - Only completed research

[55897]

(178)350806
4
Klei, van der
Ezechiel (Sekkel) Hartogs
Yehudah z.v. Hirts
1)-Fia (Fokeltje) Michiels Cohen-2)-Gaij (Geije) Abrahams Schoning
Hartog Markus van der Klei & Sara Jacobs van der Woude
10-03-1795
19 Adar 5555
Loppersum
25-02-1863
6 Adar 5623
Appingedam
Appingedam
27-02-1863//8 Adar 5623
Geen Nederlandse tekst

Er zit een gat in de steen.
וירד יהודה מאת אחיו

יודוך אחיך מעשיך
הוד היית לבניך
ופאר לשתי בנותיך
דבקת תמיד ביוצרך
השמים יהיה שכרך
פ"נ
ה"כ יהודה המכונה זלקלי בן כ הירץ פון דער קלייע
ז"ל
אשר היה בחייו ג"צ לעדתו הלך
לעולמו ביום ד ויו אדר ונקבר עש"ק
ח בו שנת כי הלך האדם אל בית עולמו
לפ"ג

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון מבראשית לח א
הפסוק שנותן את שנת הפטירה הוא מקוהלת יב-ה
האותיות הראשונות של 5 השורות הראשונות מהוות שמו יהודה
ג"צ = גבאי צדקה = הגזבר של קופת הצדקה לעניים
En Yehoeda trok weg van zijn broeders
Uw broeders zullen uw daden  prijzen 
Een praal waard gij voor uw zonen 
En een sieraard van uw  beide dochters 
Gij hebt u voortdurend vastgehouden aan uw Schepper 
De hemel zal uw beloning zijn 
Hier Rust
 De ge'eerde heer Yehuda die genoemd werd Selkeli zoon van de ge'eerde Hirts van der Klei, zijn herinnering zij tot zegen, 
Tijdens zijn leven was hij de rechtvaardige beheerder [van de armenkas] van de gemeente
Hij ging
naar zijn Eeuwige Wereld op woensdag 6 Adar en hij werd begraven
op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) de 8e daarvan van het jaar 'want de mens gaat naar zijn eeuwig huis' 

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Gen. 38:1
"Uw broeders zullen uw daden  prijzen " is uit Gen: 49:8
De spreuk voor het overlijdensjaar is uit Prediker 12:5 en de cijferwaarde 
geeft 5623
Huwelijkse Bijlagen
Geboortedatum: 10-03-1795
Geboorteplaats: Loppersum
Beroep: Slagersknecht
(image 2778 uit 3283)

Het uur van geboorte kon niet worden vastgesteld, omdat voor dit jaar nog geen  geboorteaktes waren
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte 25-02-1863
Archiefnr: 1622
Aktenr: 8
Overledene: Sekkel Hartog van der Klei
Geslacht: M
Datum van overlijden: 25-02-1863
Leeftijd: 68 jaar
Beroep: Vleeschhouwer
Geboorteplaats: Loppersum
Vader: Hartog Markus van der Klei (overleden)
Moeder: Sara Jacobs
Weduwnaar van Gaije Abrahams Schooning
Plaats van overlijden: Appingedam
Uur van overlijden: voormiddags 10 uur
Nadere bijzonderheden: 
Aangifte werd gedaan door David Wagenaar, leeraar (45 jaar), en Lazarus Ayres Odenwald, koopman (42 jaar).

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 09-02-1837
Archiefnr: 1622
Aktenr. 8
Overledene: Fokeltje Michiels Cohen
Geslacht
Datum van overlijden: woensdag 08-02-1837
Leeftijd: 36 jaar
Geboorteplaats: Jever (Duitsland)
Plaats van overlijden: Appingedam, Oude Wijk nr 318
Vader: Michiel Cohen
Moeder: Reeltje Hartogs
Echtgenoot: Ezechiel Hartogs van der Klei, vleeschhouwer
Nadere informatie: nalatende zes minderjarigekinderen; haar ouders waren kooplieden in Jever.

Echtgenoot van (178)351105, vader van (178)351305, (178)351405, (178)351318, (178)351314, (178)351510, (178)351509 en (178)351511, grootvader van (178)351507, (178)351623 en (178)351625), en schoonzoon van (178)350901.

Zijn dochtertje Rachel (Reeltje) dat op 05-10-1829 werd geboren en op 05-10-1829 is overleden in Appingedam, was een kind van zijn eerste echtgenote Fokeltje Michiels Cohen.

Fokeltje (Fogeltje/Fie) Michiels Cohen is op 08-02-1837 overleden.
Hun dochtertje Fokeltje Ezechiels van der Klei dat die dag werd geboren, is op 14-02-1837 overleden.

Sekkel is op 14-02-1839 hertrouwd met Gaij (Gaije/Chaja) Abrahams Schoning.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 14-02-1839
Archiefnr: 1622
Aktenr: 3
Bruidegom: Sekkel Hartogs van der Klei
Leeftijd: 43 jaar
Geboorteplaats: Loppersum
Geboortedatum: 10-3-1795
Bruid: Gaij Abrahams Schoning
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Appingedam
Geboortedatum: 21-10-1802
Vader bruidegom: Hartog Markus van der Klei (vleeschhouwer)
Moeder bruidegom: Sara Jacobs van der Woude (overleden)
Vader bruid: Abraham Mozes Schoning (kramer)
Moeder bruid: Rebekka Mozes Levie
Nadere informatie: bruid dienstmeid in Groningen
moeder van de bruidegom was vleeschhouwerse in Wolvega.


2021/05/30
bnnch