Het Stenen Archief - Only completed research

[55898]

(178)350807
5
Post
Izaäk Samuels
Yitshak z.v. Shmu'eel
Marieke (Maria) Hessels Nieweg
Samuel Abrahams Post & Beile Abrahams Polak
27-03-1801
13 Nissan 5561
Appingedam
30-04-1882
11 Iyar 5642
Appingedam
Appingedam
02-05-1882//13 Iyar 5642
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
'כ' יצחק בן ר
שמואל פאסט
אשר הי' בחייו ג"צ
לעדתו הלך
'לעולמו ביום א
י"א אייר ונקבר
י"ג בו תרמ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
ג"צ= גבאי צדקה
Hier Rust
de ge'eerde Yitschak zoon van de heer
Shmu'eel Post
Die gedurende zijn leven de verantwoordelijke voor de bedeling was
voor zijn gemeente, hij ging
Naar zijn Eeuwige Wereld op zondag
11 Iyar en werd begraven op
De 13de daarvan [in het jaar] 5642

T N Ts B H 
*-in afkorting-een titel die aanduidt dat hij penningmeester van de armenkas van de gemeente was.
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Appingedam
Archiefnr: 1622
Aktenr: 57
Datum van aangifte: 01-05-1882
Overledene: Izaak Post
Geslacht: M
Leeftijd: 82 jaar
Beroep: Koopman
Geboorteplaats: Appingedam
Plaats van overlijden: Appingedam
Datum van overlijden: 30-04-1882
Vader: Samuel Post
Moeder: Beile Polak
Partner: Maria Nieweg, overleden
Nadere bijzonderheden: 
Uur van overlijden: voormiddags om 10 uur

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijl. van Huwelijk #9 Groesbeek(GLD) 09-12-1833
Certificaat van de Nationale Militie Prov. Groningen dd. 04-03-1833
Vader van (178)351419 en (178)351307, en echtgenoot van (178)351202.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Archieflocatie: Gelders Archief
Gemeente: Groesbeek
Aktenr: 9
Datum: 12-06-1833, 5 uur 's middags
Bruidegom: Izaak Samuels Post
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: schutter
Geboorteplaats: Appingedam
Geboortedatum: 27-03-1801
Bruid: Marieke Hessels Nieweg
Leeftijd: 27 jaar
Geboorteplaats: Appingedam 
Geboortedatum: 02-04-1806
Vader bruidegom: Samuel Abrahams Post, Appingedam
Moeder bruidegom: Bele Abrahams, Appingedam
Vader bruid: Hessels Abrahams Nieweg, overleden
Moeder bruid: Hester Levie, overleden
Nadere bijzonderheden: bruidegom en bruid zijn gekantonneerd in Groesbeek
(image 004455497_00335.jpg)

Volgens Joden in Noord-Oost Groningen (Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting) was hij penningmeester van de armenkas, hetgeen overeenkomt met de hiervoor gebruikelijke afkorting in de Hebreeuwse tekst.
2021/05/31
bnnch