Het Stenen Archief - Only completed research

[55899]

(178)350808
5
Kroon
Samuel Zanwel Abrahams (zie opm. in Onderzoek 1)
Moshe Shmu'eel z.v. Avraham
Frouwke Lazarus de Vries
Abraham Gossels Kroon & Saartje Levij Poortje
04-07-1801(18-07-1801) [06-07-1801]
23 Tamoez 5561 (8 Av 5561)[25 Tamoez5561]
Appingedam
24-12-1886
28 Kislev 5647(zie opm.)
Appingedam
Appingedam
26-12-1886//29 Kislev 5647
G. Bleker
Misschien de maker van de steen?
כתר
טוב שם משמן טוב
פ"ט
מ משה שמואל בן ר
אברהם קראהן נולד
ח אב תקס"א וימת בליל
ש"ק כ"ח כסלו ויקבר
ביום א כ"ט בו תרמ"ז
ת נ צ ב ה 
מה נעים גורלך
שארית ברכה הנחת אחריך
הוד והדר פעליך
שנים רבות מנהיג לעדתנו
מי ינחמנו נפלה עטרת ראשנו
וגמל חסד לדופקי דלתיים
אשרי לו, רוב טוב באור חיים 
לכן נשמתו עלתה לשמיים

Kroon
Een goede naam is beter dan goede olie
Hier is geborgen
De heer Moshe Shmu'eel zoon van de heer
Avraham Kroon, geboren
8 Av 5561en gestorven in de avond van de
Heilige Shabbath 28 Kislev en hij werd begraven op
Zondag de 29ste daarvan [in het jaar] 5647

T N Ts B H 

Hoe aangenaam is uw lot
De resten van zegen liet uw achter
luisterrijk waren uw daden
Vele jaren als leider van onze gemeenschap
Wie zal ons troosten, de kroon is van ons hoofd gevallen,
Hij bedreef liefdadigheid aan hen die aan de deur klopten,
Gezegend is hij voor wie er veel goeds is in het licht des levens
Aldus steeg zijn ziel Hemelwaards
De hoge status die de persoon had in de gemeente wordt aangegeven behalve door de spreuk uit Prediker  7:1 "Een goede naam is beter dan goede olie" ook door het beginwoord keter=kroon en de afbeelding van een kroon tussen de twee gedeeltes van deze spreuk in.

De eerste letters van de lofuitingen over de overledene-de laatste 8 regels- geven zijn naam Moshe Shmue'eel
Bron: Registraties vóór 1811 - Besnijdenisregisters 1757-1811
Gemeente: Appingedam
Archiefnr: 124
Inventarisnr: 653   (Joods)
Aktedatum: 13-07-1801
Naam vader: Abraham Gossels Kroon
Naam kind: Samuel Zanwel zoon van Abraham

Opm. De naam Zanwel wordt hier gebruikt en in de huwelijksakte, maar niet op zijn steen. Hij wordt verder aangeduid als Samuel Abrahams Kroon. 

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 24-12-1886
Aktenr: 82
Overledene: Samuël Kroon
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-12-1886
Leeftijd: 80 jaar
Beroep: Vleeschhouwer
Geboorteplaats: Appingedam
Overlijdensplaats: Appingedam
Vader: Abraham Kroon (overleden)
Moeder: Saartje Poortje (overleden)
Echtgenote: Frouwke de Vries 
Nadere bijzonderheden: uur van overlijden namiddags vijf uur
Afgaande op de tekst van de steen was op dit uur de Shabbath al ingegaan en de Hebr. overlijdensdag is dus die van Shabbath (zaterdag)
28 Kislev 5647.
Het was het vijfde Chanoekalicht in dat jaar.

Hij was echtgenoot van (178)351812, en vader van (178)351309, (178)351411, (178)351607 en (178)351415

Huwelijkse Bijlagen (image 1008 uit 3283)
Geboortedatum op het Certificaat van de Nationale Militie: 04-07-1801
Besnijdenisdatum: 13-02-1801

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Appingedam
Archiefnr: 1622
Aktenr: 27
Datum: 18-08-1830
Bruidegom: Samuel Zanwel Kroon
Leeftijd: 29 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Bruid: Frouwke Lazarus de Vries
Leeftijd: 19 jaar
Geboorteplaats: Holwierde
Geboortedatum: 30-03-1811
Vader Bruidegom: Abraham Gossels Kroon
Beroep: Vleeschhouwer
Moeder Bruidegom: Saartje Levij Poortje (overleden 13-12-1828 in Appingedam)
Vader Bruid: Lazarus Joosten de Vries (overleden in Holwierde, 24-07-1824, vleeschhouwer)
Moeder bruid: Lea Arons Goldsmit, koopvrouw in Holwierde
Nadere bijzonderheden: bruidegom besneden op 13-07-1801

Volgens https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/4997.shtml had hij 8 kinderen.

Volgens Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen) was hij een van de bestuurders van de Joodse gemeente in Appingedam.
 "Zo maakt bijvoorbeeld de tekst van steen nr. 148 te Appingedam duidelijk dat de in 1886 overleden Samuel Abraham Kroon een zeer gewaardeerde spil van de gemeente was. Zijn daden worden zeer lovend geprezen en de gemeente beschouwde de dood van deze bestuurder blijkbaar als een groot verlies". (p. 31)

2021/05/30
bnnch