Het Stenen Archief - Only completed research

[55900]

(178)350809
4
Leeuw, de
Izak Abraham
Yitshak z.v. Avraham
Bloemtje Aronds Gudema
Simon Levi de Leeuw & Roosje Lazarus Perels
19-02-1812
7 Adar 5572
Groningen
28-04-1889
27 Nissan 5649
Appingedam
Appingedam
30-04-1889//29 Nissan 5649
שמה קברו את יצחק
פ"ט
כ יצחק בן רבי
אברהם אשר
 הי" בחי" ג"צ
לעדתנו מת
ביום א כ"ז ניסן
ונקבר ביום ג
כ"ט בו שנת
תרמ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון מבראשית מט לא
En daar begroeven zij Yitschak
Hier is geborgen
De ge'eerde Yitschak zoon van de heer
Avraham, welke
Gedurende zijn leven rechtvaardig diener was
Van onze gemeente, overleden
Op zondag 27 Nissan
En werd begraven op dinsdag 
De 29ste daarvan in het jaar
5649

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Genesis 49:31

In het Hebreeuws Gabai Tsedek, vertaald als rechtvaardig diener(of dienaar) wordt geacht de titel te zijn van de penningmeester van de armenkas.

Izak Abraham was zijn naam, gegeven naar joods gebruik bij zijn geboorte, waar Abraham Awinoe, ons aller voorvader, als vader wordt genoemd i.p.v. de  onbekende (of ongewenste) vader. Dit verklaart nog niet, waarom bij zijn overlijden als overleden vader Abraham de Leeuw wordt genoemd, hetgeen waarschijnlijk een fout is.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Stad Groningen
Datum van aangifte: 20-02-1812
Aangifte gedaan door: Roosje Jacobs vrouw van Moses Lazarus Perel
Aktenr: 164
Kind: Izak Abraham
Geslacht: M
Moeder: Roosje Lazarus Perel (ongehuwd)
Grootvader: Simon Moses Perel
Datum van geboorte: 19-02-1812
Uur van geboorte: 's avonds om 9 uur
In de kantlijn: "Izak Abraham is wettig erkend door Simon Levi de Leeuw en Roosje Lazarus Perels bij hun huwelijk voltrokken in Groningen den agsten maart agtienhonderd agttien."
(image GROR1812GE0080)

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 29-04-1889
Aktenr: 49
Overledene: Izaak de Leeuw
Geslacht: M
Leeftijd: 77 jaar
Beroep: oud-Hoofdkommies
Datum van overlijden: 28-04-1889
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaats: Stad Groningen
Vader: Abraham de Leeuw (overleden)
Moeder: Roosje Perels (overleden)
Echtgenote: Bloemtje Gudeman
Uur van overlijden: namiddags te vier uur

Nadere bijzonderheden: aangifte werd gedaan door Meijer Mozes Bamberger (slager 56 jaar) en Meijer Stern (Israëlitisch Leeraar 35 jaar) wonende te Appingedam.
(image APPR1889OV0021)

Volgens Joden in Noord-Oost Nederland (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen) stierf hij "op zondag 27 Nissan (28 april) en werd hij begraven op dinsdag de 29e daarvan het jaar".
Hij was echtgenoot van (178)351321

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Bierum
Aktenr:17
Datum: 21-12-1840
Bruidegom: Izak Abraham Gudema de Leeuw
Leeftijd: 28 jaar
Geboorteplaats: Stad Groningen
Beroep: Commies
Bruid: Bloemetje Aronds Gudema
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Oudepekela
Woonplaats: Holwierde
Vader bruidegom: Simon Levi de Leeuw (koopman), overleden
Moeder bruidegom: Roosje Lazarus Perels, vroedvrouw in Groningen
Vader bruid: Arond Mozes Gudema, koopman in Oudepekela
Moeder bruid: Frouke Nochums, wonende in Oudepekela
(image BIER1840HU0034)2021/05/31
bnnch