Het Stenen Archief - Only completed research

[55901]

(178)350810
5
Velleman
Judiktje Benjamins
Jetche d.v. Bendit
Bamberger
Hartog Mozes Bamberger
Benjamin Velleman & Leentje Jacobs
1756
5781
Groningen
15-05-1828
2 Sivan 5588
Loppersum
Appingedam
16-05-1828//3 Sivan 5588
Geen Nederlandse tekst
האבן הזאת אשר שמתי מצבה
לזאת דוה לבי ורוחי למעצבה
על אמנו אשר היא פה שוכבת
אשה יראת ה עניים הייתה מקרבת 
נצמדה היתה בצמד עם בעלה
יותר משלושים שנה לשם ולתהלה
היא האשה הצנועה אילת אהבים
יעלת חן אשת חיל עטרת בעלה
מרת יטכא בת המנוח כ בענדיט
ז"ל מק"ק גראנינגען אשת המנוח
כהר"ר נפתלי הירש ז"ל מכפר
לאפפערשם נפטרה שנה אחת
אחרי מות בעלה ביום ה ב ימים 
לחדש סיון ונקברה אצל בעלה 
ביום ו עש"ק  בו בשנת תקפ"ח

ת נ צ ב ה


Deze steen die ik als grafsteen hebt opgericht
Voor haar, waardoor mijn hart en ziel in treur is,
Vanwege onze moeder die hier ligt,
Een Godvrezende vrouw, armen haalde zij naar haar toe,
Verbonden in een band met haar man,
Meer dan dertig jaar ter goeder naam en tot prijzing,
Zij is de bescheiden vrouw, een lieflijke hinde, 
Een bekoorlijke ree, een flinke vrouw, de kroon van haar man,
Mevrouw Jetche dochter van wijlen de ge'eerde Bendit, zijn herinnering zij tot zegen, uit de heilige gemeente Groningen, de vrouw van wijlen de ge'eerde heer de rabbijn Naftalie Hirsch zijn herinnering zij tot zegen uit het dorp Loppersum, overleden een jaar na haar echtgenoot op donderdag twee dagen in de maand Sivan en werd begraven naast haar echtgenoot op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabbath daarvan in het jaar 5588

T N Ts B H 


De bron voor "een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree" is Spreuken 5:19.

Terwijl de tekst aangeeft dat zij en haar echtgenoot naast elkaar begraven liggen, komt dit in de nummering van gravenlijst niet tot uiting. 
Volgens https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/9185.shtml en https://www.geni.com/people/Judiktje-Velleman/6000000018437716752 werd zij in 1756 geboren in Groningen.

Dit klopt niet met haar leeftijd opgegeven in de overlijdensakte. Vlg. deze leeftijd zou haar geboortejaar 1759 moeten zijn geweest.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Loppersum
Datum van aangifte: 16-05-1828
Aktenr: 34
Overledene: Judiktje Benjamens Velleman
Geslacht: V
Leeftijd: 69 jaar
Datum van overlijden: donderdag 15-05-1828
Geboorteplaats: Groningen
Vader: Benjamin Mozes, overleden, koopman in Groningen
Moeder: Leentje Jacobs, overleden, wonende in Groningen
Echtgenoot: Hartog Mozes Bamberger, overleden, vleeschhouwer in Loppersum
Plaats van overlijden: Loppersum, huisnr. 10
(image LOPR1828OV0024)

Het uur van overlijden kon niet worden vastgesteld, omdat dit in deze originele akte niet werd vermeld.
Zij was echtgenote van (178)350701, moeder van (178)351004 en [Loppersum (Molenweg)] (220)05, en grootmoeder van (178)351508.

Haar zoon Mozes Hartog Bamberger is op 28-05-1825 in Loppersum getrouwd met Hindriktje Meijers Cohen en is daar op 19-07-1879  overleden. Zji zijn beiden op de oude Joodse begraafplaats in Loppersum begraven. (Zie hiervoor begraafplaats Loppersum-Molenweg (220).)

Hindriktje Meijers Cohen was een zuster van (178)351103.

Aanvullende informatie:
Judiktje was ook grootmoeder van [Loppersum] (85)25 en [Groningen (Moesstraat)] (300)4-156.


2021/05/31
bnnch