Het Stenen Archief - Only completed research

[55904]

(178)351001
4
Eichholz
Frederika
Fraadche d.v. Elchanan
Meijer
Israel Asher Meijer
Jonas Eichholz & Mina Suikerberg
1787
5547
Harlinghausen (Duitsland)
05-06-1856
2 Sivan 5616
Appingedam
Appingedam
5 Sivan 5615//08-06-1856
Geen Nederlandse tekst
אשה יראת ה היא תתהלל 

פ"ט
אשת חיל עטרת בעלה
כפה פרשה לעני וידיה
שלחה לאביון מרת 
פראדכא בת כ אלחנן
אשת אשר בן מאיר
הלכה לעולמה ביום ה
ב סיון ונקברת ה בו שנת
שמר כל עצמותיו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
"הטקסט כולו מבוסס על משלי ל"א ו"אשת חיל
הפסוק האחרון-שנת הפטירה-מתהילים 34 21
לא ברור מה הן האותיות אשר מהוות יחד את שנת הפטירה כי האותיות הללו לא מודגשות
אפשרות סבירה היא הרכב האותיות עצמותי 
אשר ביחד נותנות את המספר 616

Een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, de kroon van haar man,
Zij breidt haar handpalm uit tot den ellendige; 
en zij steekt haar handen uit tot den nooddruftige. Mevrouw
Fraadche dochter van de ge'eerde Elchanan
De vrouw van Asher zoon van Me'ir
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op donderdag
2 Sivan en werd begraven de 5de daarvan in het jaar
Hij bewaart al zijn beenderen (5616)

T N Ts B H 

De tekst is vlg. Spreuken 31, dat de basis vormt voor het loflied op de vrouw Eshet Chail, dat op vrijdagavond voor de Shabbathmaaltijd gezongen wordt.

De bron voor de laatste regel die het overlijdensjaar weergeeft is 
Psalm 34:21(de volle spreuk;-Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken).
Het is niet op te maken welke letters uit deze spreuk de cijferwaarde van het overlijdensjaar geven, want deze letters zijn niet speciaal benadrukt.

Een annemelijke mogelijkheid zijn de letters ayin-tsadi-mem-wav-tav-yoed die op volgorde de cijferwaarde (5)616 geven.
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 06-06-1856
Aktenr: 49
Overledene: Frederika Eichholz
Geslacht: V
Leeftijd: 69 jaar
Overlijdensdatum: 05-06-1856
Geboorteplaats: Harlinghausen (Duitsland)
Woonplaats: Appingedam
Vader: Jonas Eichholz
Moeder: Mina Suikerberg
Echtgenoot: Israel Meijer
Nadere bijzonderheden: 
Uur van overlijden: 's avonds om 7 uur
"nalatend vijf meerderjarige kinderen"
Aangifte werd gedaan door Izaak Samuels Post (koopman, 55 jaar) en David Wagenaar (leeraar, 39 jaar)
(image APPR1856OV0025)

Haar geboortejaar is volgens haar leeftijd bij overlijden terrugerekend.

Zij was echtgenote van (178)351203, moeder van (178)351525, grootmoeder van (178)351611 en schoonmoeder van (178)351319.

Haar zoon Mozes Meijer (24-01-1820, Badbergen) is op 02-11-1853 getrouwd met Bettje Isaac Nort in Appingedam.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen
Gemeente: Apppingedam (image 277-459) 
Hieruit blijkt dat zijn geboorte in Badbergen op 24-01-1820 alleen bevestigd kon worden door de ouders, die bij de geboorte aanwezig waren, en Frederike Salomons van der Linde en Henderina Morgentheim. 
De andere twee dames waren tijdens de geboorte werkzaam in Badbergen als dienstmeiden in het gezin. Destijds werd er namelijk "geen aantekening gehouden van geboorten van Israëlieten" waartoe zij allen behoorden. Frederika en Henderika "verklaarden de schrijfkunst niet te verstaan", zodat ze alleen met hun naam tekenden.

Haar zoon Morits Meijer (ook in Badbergen geboren) is op 19-06-1856 met Bettjes zus Hinderientje Isaac Nort getrouwd in Appingedam. 
2021/06/18
bnnch