Het Stenen Archief - Only completed research

[55905]

(178)351002
4
Knorringa
Comprecht Heimans
Mordechai z.v. Chaim
Heiman Comprechts Knorringa & Pareltje Salomons de Vries
26-02-1803
4 Adar 5563
Uithuizen
30-12-1854
9 Tevet 5615
Uithuizen
Appingedam
31-12-1854//10 Tevet 5615
Geen Nederlandse tekst
וישב מרדכי אל שער המלך
פ"נ
איש צדיק וישר איש
"יהודי ושמו מרדכי המ
גומפריך בן כ"ה חיים
קנאררענכא מכפר
אויטהויזען נפטר
ש"ק ט שבט  ונקבר
י בו שנת צדיק אתה ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 

En Mordechai keerde terug naar de poort van de koning
Hier Rust
Een rechtvaardig en rechtschapen man, een
Joodse man en zijn naam was Mordechai, die genoemd werd
Gumprich de zoon van de ge'eerde heer Chaim
Knorringa uit het dorp
Uithuizen, hij overleed op de
Heilige Shabbath 9 Shevat en werd begraven op
10 Shevat van het jaar "Rechtwaardig Zijt Gij Heere"

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Esther 12:6 en gekozen vanwege de naam van de overledene:--Mordechai.

Bron voor de onderste regel (het overlijdensjaar):-Jeremia 12:1
De spreuk is volledig geaccentueerd wat de cijferwaarde van (5)615 geeft.

Bron: Registraties vóór 1811 - Besnijdenis
Gemeente: Uithuizen
Datum: 04-03-1803
Joodse datum: 10 Adar 5563
Besnijdenisakte
Besnijdenisregister van Lazarus Mozes Perels
1789-1811
Archiefnr: 124
Inventarisnr: 651 (Joods)
Kind: Comprecht
Vader: Heiman Comprechts Knorringa

Volgens http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F970&main_person=I12149 was hij geboren op 26-02-1803

Bron: Family Search
Overlijden:
Akte # 89 Uithuizen 
Datum van aangifte: 30-12-1854
Datum van overlijden: 30-12-1854
Overledene: Comprecht Heimans Knorringa
Leeftijd: 51 jaar
Zonder beroep
Geboorteplaats: Uithuizen
Woonplaats: Uithuizen
Vader: Heiman Knorringa, overleden in Uithuizen
Moeder: Rozettje Salomons de Vries, overleden in Uithuizen
Uur van overlijden: voormiddags 11 uur
(image 263 uit 273)


Comprecht Heimans Knorringa kwam uit een gezin van 5 kinderen die allen in Uithuizen zijn geboren (https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/506.shtml).

In De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen vertelt Han Lettinck het volgende over de familie Knorringa en zijn broer Salomon in het bijzonder:
"Salomon Heimans Knorringa (1809-1910) behoorde tot een slagers- en veekopersgeslacht dat al vanaf het begin van de achttiende eeuw te Uithuizen verbleef. In 1811 nam de vader van Salomon, Heiman Comprecht, de naam Knorringa aan.
Er zijn twee etymologische verklaringen voor deze naam, Knur betekent in het Duits een kort gedrongen persoon. Hiervan zou Knorringa afgeleid kunnen zijn. Een tweede verklaring is dat de familie ook varkens slachtte. Dat is op te  maken uit enige negentiende-eeuwse notariële akten waarin specifiek over 'spekslagerij' wordt gesproken. 
Slager Salomon werd honderd jaar en zeven maanden oud. De Hebreeuwse graftekst meldt ons dan ook dat hij een oude man was, zat van dagen en dat hij rechtvaardig was. Op de dag van zijn overlijden werd hij herdacht met grote eer."
2021/05/31
bnnch