Het Stenen Archief - Only completed research

[55909]

(178)351101
5
Cohen
Sina Izaaks
Sheine d.v. Yitschak ha-Cohen
Rozema
Levij Marcus Rozema
Izaak Cohen & Esther Haimans
30-04-1811
6 Iyar 5571
Delfzijl
18-05-1862
18 Iyar 5622
Appingedam (Tjamsweer)
Appingedam
Geen Nederlandse tekst
זרמתם שנא יהיו
פ"ט
אשת חיל יראת
ה מרת שינא בת
כ יצחק הכהן אשת
ליב בן כ מרדכי  
הלוי הלכה לעולמ
ביום א ל"ג בעומר
שנת תרכ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון מקורו מתהלים צ ה ומהווה את החלק הראשון של הפסוק כולו
הפסוק במלואו הינו
זרמתם שנה יהיו בבקר כחצר יחלף
אלא פה נעשתה טעות מכוונת ע"י החלפת האות ה  ב-א ובמקום שנה כתבו שנא 
וזאת על מנת שהמילה הזאת תתקשר לשם הנפטרת שינא

ב:-הלכה לעולמה חסרה האות ה בסוף

[Bovenspreuk:-zie hieronder "commentaar op vertaling]
Hier is geborgen
Een flinke vrouw, Godvrezend,
Mevr. Sjeine dochter van
De ge'eerde Yitschak ha-Cohen, de vrouw van
Leib zoon van de ge'eerde Mordechai
Ha-Levi, zij ging naar haar Eeuwige Wereld
Op zondag Lag Be-Omer (1)
van het jaar 5622

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Psalm 90:5 en is het eerste gedeelte van de spreuk aldaar.
De vertaling van de volle spreuk volgens de Statenbijbel is:-

Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; [in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert;].

Echter op de steen is een opzettelijke fout gemaakt in het woord "slaap", dat  in de bron eindigt op een hee, en wel door deze lettter te vervangen door een aleph.

Hierdoor onstaat het woord sjien-noen-aleph, dat dan gelijk is aan de naam van de overledene Sjeina (Sjeine)

(1)-Lag be-Omer is de 33ste dag van de periode van de Omertelling 
tussen Pesach en Shavoeoth.Het is een half feestdag omringd met veel tradities, waarvan de oorsprong niet altijd duidelijk is.
Voor een uitgebreide beschrijving in Wikipedia (in het Engels)-zie:-
https://en.wikipedia.org/wiki/Lag_BaOmer
Aangezien de geboorteakte nog niet openbaar is gemaakt en volgens de Huwelijkse Bijlagen niet beschikbaar was (waarschijnlijk alleen om financiële redenen), kon het uur van haar geboorte niet bepaald worden.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 19-05-1862
Aktenr: 44
Overledene Sina Izaaks Cohen
Leeftijd: 51 jaar
Datum van overlijden: 18-05-1862
Plaats van overlijden en woonplaats: Tjamsweer
Geboorteplaats: Delfzijl
Vader: Izaak Cohen, overleden
Moeder: Ester Haimans, overleden
Echtgenoot: Levie Markus Rozema, vleeschhouwer, wonende in Tjamsweer
Nadere bijzonderheden: uur van overlijden des voormiddags te tien uur
Zij was moeder van (178)351421a en Rosien Bamberger-Rozema, en schoonmoeder van (178)351508 en (178)351421.

Huwelijkse Bijlagen voor Levij Markus Rozema en Siena Izaaks Cohen
(image 1276 uit 3283) 
Echtgenoot Levij Markus Rozema, vleeschhouwer te Appingedam, zoon van Marcus Levij Rozema, koopman, en Roosje Levij, was geboren op 04-02-1799 in Appingedam.
Haar moeder Esther Haimans is overleden op 19-05-1814, oud 32 jaar in Delfzijl, vrouw van Izak Cohen, wonende te Delfzijl.
Levij Marcus en Sina, die dienstmeid was in Appingedam, waren beiden onvermogend om de nodige kosten voor het voltrekken van een wettig huwelijk te betalen.

Siena Izaaks Cohen is op 30-04-1811 "geboren uit het huwelijk van Izaak Cohen Liepman, destijds te Delfzijl, maar nu woontachtig te Freyburg, bij nu wijlen Esther Jacobs in echt verwekt, laatst genoemde te Delfzijl in 1800 veertien overleden".

Volgens overlijdensakte nr. 34 is Levi Marcus Rozema op 29-03-1877 op 87-jarige leeftijd overleden in Appingedam (des namiddags één uur), weduwnaar van Sina Cohen.
2021/06/01
bnnch