Het Stenen Archief - Only completed research

[55911]

(178)351103
5
Cohen
Salomon Meijer
Shlomo z.v. Meir ha-Cohen
Frouke (Vrougie) Levi Frank
Meijer Josephs Cohen & Sara Izaaks Engers
20-01-1797 (zie opm.)
22 Tevet 5557
Bilderbeek in Munsterland (Duitsland)
15-11-1860
1 Kislev 5621
Appingedam
Appingedam
4 Kislev 5621//18-11-1860
Geen Nederlandse tekst

De zegenende handen geven aan dat hij een Cohen was.
פ"נ
איש תם וישר כ"ה
שלמה ב"ר מאיר הכהן
הלך לחיי עד ביום
ר"ח כסלו ונקבר
ביום א ד כסלו בשנת
תרכ"א לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man, de ge'eerde heer
Shlomo zoon van Me'ir ha-Cohen
Hij ging naar zijn Eeeuwige Leven op de dag van 
Rosh Chodesh(Nieuwemaanfeest) Kislev en werd begraven
Op zondag 4 Kislev in het jaar
5621

T N Ts B H 
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 16-11-1860
Aktenr: 125
Overledene: Salomon Mozes Cohen, koopman
Geslacht: M
Datum van overlijden: 15-11-1860
Leeftijd: 62 jaar
Geboorteplaats: Winschoten
Woonplaats: Appingedam
Vader: Meijer Joseph Cohen, overleden
Moeder: Saartje Izaaks Engels, overleden
Echtgenote: Frouke Levie Frank
Nadere bijzonderheden: nalatende vier meerderjarige kinderen
Uur van overlijden des namiddags drie uur

Volgens Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen) overleed hij op donderdag 15 November en werd hij begraven op 
zondag 4 Kislev.
Hij was vader van (178)351210 en broer van [Lopppersum (Molenweg) (220)06.

Bron: Family Search Huwelijkse Bijlagen voor 30-07-1822
Nationale Militie Certificaat - Groningen
Salomon Cohen Meijer
Geboortedatum: 26-01-1797 
Geboorteplaats: Wilderbeek 
Beroep: Koopman
Zoon van: Meijer Joseph en Zara Izaaks Engels

Volgens Akte van Bekendheid in Winschoten:
was hij geboren in Bilderbeek in Munsterland op 20-01-1797. Er kon echter geen geboorteakte geproduceerd worden, omdat deze daar toen niet werd gemaakt.
Salomon Meijer is koopman in te Winschoten.
Zeven getuigen, allen koopman wonende te Winschoten, verklaren Meyer Jozef Cohen, koopman, en Sara Isaacs Engers beiden wonende te Winschoten reeds tijdens hun verblijf in Bilderbeek in Munsterland gekend te hebben, en dat hun "kennelijk" is dat Salomon Meijer Cohen op 20-01-1797 is geboren. Zij verklaren ook te weten dat "ter plaatse zijner geboorte" destijds geen geregelde geboorteregisters werden bijgehouden.

Frougie Levy Franc
Woonplaats: Dwingeloo
Vader: Levij Izaaks Frank
Moeder: Judith Levij ten Brink
"bij gebreke aan een Doopregister bij de Joodse gemeente van Dwingelo" verzekeren getuigen dat Vrouwgie Levij Frank op 04-06-1800 in Dwingelo geboren is.
Salomon Meijer Cohen, oud 25 jaar
Vrougie Levij Frank, oud 21 jaar
(image 257 uit 343)


Volgens https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/2023.shtml had het echtpaar acht kinderen.

2021/06/18
bnnch