Het Stenen Archief - Only completed research

[55913]

(178)351104b
5
Zijl, van der
Geertje Comprechts
Gietche d.v. Gomprich
Hoogstraal
Freerk Koppel Hoogstraal
Comprecht Jacob van der Zijl & Marieke Levie
20(?)-05-1795 (zie opm.)
2 Sivan 5555
Appingedam
18-12-1859
22 Kislev 5620
Appingedam
Appingedam
20-12-1859//24 Kislev 5620
Geen Nederlandse tekst
Dit is een dubbelgraf met haar zoon Comprecht Freerks Hoogstraal, die kort na haar overleed op 11-01-1860 en is dus geen dubbelgraf van echtgenoot en een echtgenote zoals je zou verwachten.
בחייהם ובמותם לא נפרדו

פ"נ

אשה ישרה והגונה
אשת חיל מרת
גיטכא בת כ גומפריך
אלמנת כ פרידמן
האחסטראל ז"ל
הלכה לעולמה
ביום א כ"ב כסלו
ונקברת ביום ג
כ"ד בו
בשנת כתר שם טוב לפ"ק

ת נ צ ב ה 

הפסוק העליון משותף לה ולבנה
המקור שמואל ב א כג

בשורה האחרונה המילה כתר = 620 = שנת פטירתו

Bij hun leven en bij hun dood waren zij niet gescheiden

Hier Rust

Een rechtschapen en eerlijke vrouw
Een flinke vrouw, mevrouw
Gitteche dochter van de ge'eerde Gomprich
Weduwe van de ge'eerde Friedman
Hoogstraal zijn herinnering zij tot zegen,
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld
Op zondag 22 Kislev
En werd begraven op dinsdag de
24ste daarvan
in het jaar "Kroon ener goede naam"

T N TS B H 
De bovenspreuk is gezamenlijk met haar zoon-bron:-II Samuel 1:23

Uit de laatste regel geeft "kroon" = keter de cijferwaarde 620, hetgeen haar overlijdensjaar (5)620 is.
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 19-12-1859
Aktenr: 129
Overledene: Geertje Comprechts van der Zijl
Geslacht: V
Leeftijd: 66 jaar
Datum van overlijden: 18-12-1859
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaats: Appingedam
Vader: Comprecht van der Zijl
Moeder: Marieke
Weduwe van: Freerk Koppels Hoogstraal
Nadere bjizonderheden: nalatend zes meerderjarige kinderen en één minderjarig kind.
Aangifte werd gedaan door David Wagenaar (42 jaar, leraar) en
zoon Comprecht Freerks Hoogstraal (35 jaar, borstelmaker)
Uur van overlijden voormiddags te elf uur
(image APPR1859OV0065)

Geboorte:-voor geboorte details zie onderzoek 2.
Echtgenote van (178)351005, en moeder van (178)351104a, (178)351518 en [Delfzijl (Farmsum)] (179)360501, en zus van [Loppersum (Molenweg)] (220)15 en [Groningen (Moesstraat)] (300)2-60.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen 1820
(image 2 t/m 13 uit 408)
Geen exacte geboortedatum voor Geertje in Mei 1795, omdat voor Joodse meisjes blijkbaar geen aktes werden opgemaakt.
Geboortedatum van Freerk volgens het Nationale Militie Certificaat is: 13-03-1792
1790: uit het besnijdenisregister van Joseph Izak Cohen: "Saturdag 5 Nissan Fridman, zoon van Koppel, [?] den 20 Maart"

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk
Gemeente: Appingedam
Aktenr: 1
Datum: 04-01-1820
Bruidegom: Freerk Koppels Hoogstraal
Leeftijd: 29 jaar
Geboortedatum: "besneden te Groningen den twintigsten van den maand Maart des jaar zeventien honderd en negentig blijkens acte hierbij overgelegd"
Beroep: leertouwer
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Geertje Comprechts van der Zijl
Leeftijd: 24 jaar
Geboortedatum: maand Mei 1795 "blijkens hierbij overgelegde acte van bekendheid"
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Vader bruidegom: Koppel Jacobs, in Appingedam in 1797
Moeder bruidegom: Hester Salomons, wonende te Appingedam
Vader bruid: Comprecht Jacobs van der Zijl, vleeschhouwer in Appingedam
Moeder bruid: Marieke Levij, overleden in Appingedam, Januari 1806

Aanvullende details:
Er is nog een tweede Geertje van der Zijl geweest: een jongere zus van dezelfde ouders. Zij werd geboren op 15-11-1798 in Appingedam en was getrouwd met Jacob Joseph van Haren 28-05-1839 in Middelstum, waar zij op 23-04-1882 is overleden. Deze twee Geertjes moeten niet met elkaar worden verward.
2021/06/01
bnnch