Het Stenen Archief - Only completed research

[55914]

(178)351105
4
Schoning
Gaij (Geije) Abrahams
Chaya d.v. Avraham ha-Cohen
Van der Klei
Ezechiel (Sekkel) Hartogs van der Klei
Abraham Mozes Cohen Schoning & Rebekka Mozes Levie
21-10-1802
25 Tishri 5563
Appingedam
14-10-1859
16 Tishri 5620
Appingedam
Appingedam
Geen Nederlandse tekst
ואלה לחיי עולם
פ"ט
חסודה וצנועה כשפרה וכפועה
חימים וליל היתה כאביגיל
הגוף באדמה ובשמים הנשמה
מרת חיה בת כ אברהם הכהן  אשת
זעלקלע פון דער קלייע
הלכה לעולמה אור לעש"ק יום
ב דסוכות ונקברת ביום א אחריו
שנת פתחו לי שערי צדק לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון הוא מספר דניאל י"ב ב

שפרה ופועה הן שתי מיילדות, שסיפורן מופיע בתחילת ספר שמות. סיפורן הוא
מהסיפורים הבודדים המספרים את סיפורן של מיילדות במקרא

באשר לאביגיל ותכונותיה:- המקרא מדגיש כי אביגיל אישה "טובת שכל ויפת מראה", כלומר חכמה מאוד ויפת תואר. שתי תכונות אלו יהיו לה לעזר כאשר תעמוד לפני דוד, כדי לשכך את כעסו

 (הפסוק התחתון (הגמטריה לשנת הפטירה
מתוך תהלים קיח יט וחלק של תפילת ההלל

En deze zijn over het Eeuwige Leven
Hier is geborgen
De vrome en bescheidene, als Shifra en Poeah(1)
Dag en nacht was zij als Avigail
Het lichaam is ter aarde en in de Hemel is de geest
Nevr. Chaya dochter van de ge'eerde Avraham ha-Cohen, de vrouw van
Zelkele van der Klei
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld in de nacht van de vooravond van de Heilige Shabbath(=vrijdag), de tweede dag
van Soekoth en werd begraven op de zondag daarop volgend
in het jaar "Doet mij de poorten der gerechtigheid open"(2)

T N T B H 
De bovenspreuk is uit Daniel 12:2

(1)-Shifra & Poeah waren twee vroedvrouwen, waarover verhaald wordt in de aanvang van Exodus.Hun verhaal is van de weinigen waar de Tenach over vroedvrouwen verhaald wordt en het enige waar deze bij naam genoemd worden.

Voor de bjzondere eigenschappen van Avigail in de Bijbel zie:-
https://en.wikipedia.org/wiki/Abigail (in het Engels)(2)-De laatste regel (de gepunctueerde letters geven de cijferwaarde  van het overlijdensjaar aan-(5)620) zijn uit Psalm 118:19 en onderdeel van het Hallel gebed, dat op feestdagen en Rosh Chodesh aan het ochtendgebed wordt toegevoegd.
Het uur van geboorte kon niet worden vastgesteld, omdat er voor haar geen geboorteakte werd opgemaakt (zie opm. bij de Huwelijkse Bijlagen in Onderzoek 2).

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 14-10-1859
Archiefnr: 1622
Aktenr: 101
Overledene: Geije Abrahams Schoning
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-10-1859
Uur van overlijden: 's morgens om drie uur
Leeftijd: 57 jaar
Overlijdensplaats: Appingedam
Vader: Abraham Schoning
Moeder: Rebekka Mozes Levie
Echtgenoot: Ezechiel Hartogs van der Klei (vleeschhouwer)
Nadere informatie: nalatende twee minderjarige kinderen
Uur van overlijden des morgens om drie uur
(image APPR1859OV0051) 
Echtgenote van (178)30806, dochter van (178)350901, moeder van (178)351509 en (178)351511, en tante van (178)351420

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Datum: 14-02-1839
Gemeente: Appingedam
Aktenr: 3
Bruidegom: Sekkel Hartogs van der Klei
Leeftijd: 43 jaar
Geboortedatum: 10-03-1795
Geboorteplaats: Loppersum
Bruid: Gaij Abrahams Schoning (dienstmeid)
Leeftijd: 36 jaar
Geboortedatum: 21-10-1802
Geboorteplaats: Appingedam
Vader bruidegom: Hartog Markus van der Klei (vleeschhouwer)
Moeder bruidegom: Sara Jacobs van der Woude (vleeschhouwerse)
Vader bruid: Abraham Mozes Schoning (kramer) 
Moeder bruid: Rebekka Mozes Levie

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen  (image 2786 uit 3283)
Hieruit blijkt dat Sekkel Hartogs van der Klei niet in staat was een geboorteakte of Akte van Bekendheid aan te schaffen.
Op zijn Militie Cerficaat worden zijn geboortegegevens vermeld als "16 Maart 1795" in Loppersum.
"Gaij Abrahams Schoning, dienstmeid, wonende te Groningen, dochter van Abraham Schoning, koopman van beroep, en Rebekka Mozes Levie, Echtelieden wonende te Appingedam" verscheen op 28 Januari 1839 voor de Kantonrechter in Appingedam en verklaarde dat ze de benodigde geboorteakte niet kon "bekomen". Ze verzocht daarom vier bevoegde ouderen te mogen brengen die allen in Appingedam woonachtig waren, onder wie haar ouders die verklaarden te weten dat hun dochter Gaij Abrahams Schoning was geboren te Appingedam "op den een en twintigsten Oktober des jaars achtien honderd en twee. De andere twee verklaarden dat ze er zich van bewust waren dat hun dochter op de genoemde plaats en het genoemde tijdstip was geboren. De vier getuigen verklaarden ook dat "de comparante" niet in staat was haar geboorteakte te produceren, aangezien er "ten tijde en op de plaats harer geboorte, nog geen registers van den burgerlijken stand gehouden werden, en zij van de Israelitische Godsdienst zijnde, niet is gedoopt geworden".
Hierna werd de Akte van Bekendheid opgemaakt.

2021/06/02
bnnch