Het Stenen Archief - Only completed research

[55915]

(178)351201
3
Schoning
Gelle Abrahams
Chelle d.v. Avraham ha-Cohen
Odewald
Lazarus Odewald
Abraham Mozes Cohen Schoning & Rebekka Mozes Levie
00-08-1817
Elul 5577
Appingedam
11-12-1880
9 Tevet 5641
Appingedam
Appingedam
Geen Nederlandse tekst.

De linkerhoek van de steen is afgebroken, zodat een gedeelte van de Hebreeuws tekst ontbreekt.
ליזר
וואלד ז"ל
מתה בשם טוב
ביום ש"ק ט טבת 
שנת דרשה צמר
ופשתים ותעש
בחפץ כפיה לפ"ק

ת נ צ ב ה 
המצבה נשברה ורק חלק של הטקסט נשאר וניתן לפענח

דרשה צמ" והאות ב מהמילה "בחפץ" נותנות את שנת הפטירה"
(5)641
Leizer......
[Ode]wald zijn herinnering zij tot zegen
Overleden in goede naam
op de dag van de Heilige Shabbath 9 Tevet
van het jaar " Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen".
De steen is gebroken en slechts een gedeelte is overgebleven en vertaalbaar.

De laatste regel is uit Spreuken 31:13 en onderdeel van het vrijdagavond lied gezongen als loflied op de vrouw op Shabbath-avond Eshet Chail.
De gepunctueerde letters (de laatste beth(2) wat apart) geven het overlijdensjaar (5)641


Het uur en de datum van haar geboorte konden niet worden bepaald, aangezien volgens de Huwelijkse Bijlagen bij haar geboorte verzuimd werd aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 11-12-1880
Aktenr: 66
Overledene Gelle Abrahams Schooning
Geslacht: V
Leeftijd: 63 jaar
Datum van overlijden: 11-12-1880
Plaats van overlijden: Appingedam
Vader: Abraham Mozes Schooning (overleden)
Moeder: Rebekka Mozes Levie (overleden)
Weduwe van Lazarus Asters Odewald
Nadere bijzonderheden:
Uur van overlijden des namiddags te één uur
Dochter van (178)350901, moeder van (178)351420 en zus van (178)351105

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen (image 152 uit 664)
Lazarus Asters Odewald geboren op 18-08-1820 in Slochteren
Gelle Abrahams Schooning "is geboren in de maand Augustus des jaar achtienhonderd en zeventien". "dat bij hare geboorte, verzuimd geworden daarvan aangifte te doen bij den Burgerlijken Stand"

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Datum: 02-06-1848
Plaats: Appingedam
Aktenr: 12
Bruidegom: Lazarus Asters Odewald
Leeftijd: 27 jaar
Geboortedatum: 18-08 1829
Geboorteplaats: Schildwolde
Beroep: vleeschhouwer
Bruid: Gelle Abrahams Schooning
Leeftijd: 30 jaar
Geboortedatum: 08-1817
Geboorteplaats: Appingedam
Beroep: koopvrouw
Vader bruidegom: Aster Lazarus Odewald (vleeschhouwer in Schildwolde)
Moeder bruidegom: Hinderina Filippus, wonende in Schildwolde
Vader bruid: Abraham Mozes Schooning (koopman in Appingedam)
Moeder bruid: Rebekka Mozes Levie, overleden

Volgens Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, p.146) moesten Lazarus Assers Odewald en zijn vrouw Gelle Abrahams Schöning de kosterswoning in 1857 verlaten, omdat zij niet meer in staat waren de huur van f 88 te betalen.

p. 170 "Halverwege de 19e eeuw was al de vereniging Rodefé Tzedek (najagers der rechtvaardigheid)  werkzaam onder het bestuur van Friedman Koppel Hoogstraal, Lazarus Assers Odewald en David Wagenaar. Haar taken bestonden aanvankelijk uit ondersteuning van behoeftigen en nood- en rouwlijdenden en bevorderingvan het houden van godsdienstige voorlezingen."
"Een andere taak van deze vereniging was nog het onderhoud van de begraafplaats."
2021/06/02
bnnch