Het Stenen Archief - Only completed research

[55918]

(178)351204b
4
Cohen
Elias Levie
Elchanan z.v. Yehudah ha-Cohen
Gudeltje (Geertruida) Levie Swabe
Levie Salomon Cohen & Fijke Elias Ballijn
26-06-1793 (zie opm.)
16 Tamoez 5553
Bourtange
30-09-1878
3 Tishri 5639
Appingedam
Appingedam
Geen Nederlandse tekst

De zegenende handen op de steen geven aan dat hij een Cohen was.
Dit is een dubbelgraf met zijn echtgenote Gudeltje (Geertruida) Levie Swabe (178)351204a
פ"נ
אלחנן ב"ר
החבר יהודה
הכהן נפטר
ביום ב ג תישרי
תרל"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Elchanan zoon van de heer
De chaveer Yehuda
Ha-Cohen, overleden op
Maandag 3 Tishri 
5639

T N TS B H 
Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 30-09-1878
Aktenr: 90
Overledene: Elias Levie Cohen
Geslacht: M
Leeftijd: 87
Datum van overlijden: 30-09-1878
Geboorteplaats: Bourtange
Woonplaats: Appingedam
Weduwnaar van Geertruida Levie Swabe
Nadere bijzonderheden:
Aangifte werd gedaan door zijn schoonzoon Meijer Mozes Bamberger (46 jaar, vleeschhouwer)
De "namen van wijlen de overleden ouders" zijn de aangever niet bekend
Uur van overlijden was des namiddags te drie uur

Geboorte:-Voor geboorte details en meerdere biografische gegevens-zie Onderzoek 2.
Echtgenoot van (178)351204a, vader van (178) en schoonvader van (178)351508

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen voor huwelijk op 15-02-1825 (image 281 uit 383)
Gemeente: Oude Pekela
In een extract uit het besnijdenisboek van wijlen Mozes Izaks van Huiden wordt bevestigd dat: "op den 26 Juny 1793 te Boertange is besneden een zoon van Levy Salomon Cohen en Fijken Elias, welke daarbij de naam heeft ontvangen van Elias".
De bijgevoegde drie Militie Certificaten uit verschillende jaren geven verschillende datums voor zijn geboorte in 1793: 
Loting van 1814: 10 Juny, Loting van 1815: 10 Juny, en Loting van 1816: 10 July.

Aangezien zijn geboortedatum niet met zekerheid kan worden vastgesteld, is de datum van zijn besnijdenis aangehouden die naar alle waarschijnlijkheid 8 dagen na zijn geboorte plaatsvond.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk, 
Gemeente: Oude Pekela
Datum: 15-02-1825
Huwelijksaktenr: 7
Bruidegom: Elias Levie Cohen
Leeftijd: 31 jaar
Besnijdenis: 26-06-1793 in Boertange
Beroep: koopman
Geboorteplaats; Boertange
Woonplaats: Oude Pekela
Bruid: Gudeltje Levij Swabe
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Oude Pekela
Geboorteplaats: Oude Pekela
Geboortedatum: 02-1801 volgens bijgevoegde Acte van Bekendheid
Vader van bruidegom: Levie Salomon Cohen, Oude Pekela
Moeder van bruidegom: Vijke Elias Ballijn
Vader van bruid: Lazarus Swabe, overleden in Oude Pekela (koopman)
Moeder van bruid: Ellen Mozes, overleden in Oude Pekela

Zijn kleindochters (dochters van [Winschoten] (47)060 en (48)043) Sophia Koltof-Cohen en Geertruida Cohen zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord.
Zijn kleinzoon Ali Cohen, de tweelingbroer van Geertruida, is op 08-09-1912 overleden in het Apeldoornsche Bosch.

Zijn kleindochter Sophia Nieweg-Bamberger is op 23-07-1943 in Sobibor vermoord. Zij was een dochter van (178)351614 en (178)351508.

Aanvullende informatie: 
Bron: De Joodse Gemeenschap in Winschoten en Omgeving 1683-1964 van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
"De gemeente Scheemda schreef over de aldaar wonende Elias Levie Cohen menige brief. Hij had een groot gezin waarvoor hij een eenkamerwoning huurde, waar een vuurhaard was met slechts twee bedsteden. Er heerste 'volslagen gebrek in het huisgezin' en de Cohens kregen bedeling. Scheemda had vervolgens moeite hiervan restitutie te krijgen. Elias was zijn geluk achterna gereisd en woonde in verschillende gemeenten. Welke moest nu opdraaien voor de kosten? Sappermeer weigerde aanvankelijk, net als Hoogezand. Ook in Oude Pekela waar enkele kinderen waren geboren, evenals Elias' echtgenote Gudeltje Levie Swabe, wilde het Joodse armbestuur niet betalen. Gedeputeerde Staten deden uiteindelijk een uitspraak en verplichtten Sappemeer de onderstand op zich te nemen. De gemeente schoof de last door naar de kille in Hoogezand, waartoe plaatselijke Joden behoorden. Het armbestuur van die gemeenschap mocht collecteren in al die dorpen waar leden van de kille woonden, om deze uitgave te kunnen doen. De burgerlijke gemeenschap in Sappemeer wenste deze strop niet te accepteren."

Dit wordt bevestigd door een paar regels uit een brief van de burgemeester van de gemeente Scheemda op 12-11-1841:
"Wegens het volslagen gebrek in het huisgezin van de behoeftig heerschende is aan denzelven vooruit ene som van f 5 verstrekt. Er zal spoedig meerdere ondersteuning voor den winter noodzakelijk zijn..."

De burgemeester te Sappemeer voegt het volgende toe:
Elias Levi Cohen, is geboren te Opekelot [Oudepekela?] 26 Juny 1793, Israeliet, koopman van beroep en gehuwd met Geertruida L. Schwabe te Opekelot in 1812, heeft gewoond te Sappemeer van 1 Mei 1834 tot 1 Mei 1939, - van 1839 tot September 1840 te Zuidbroek, - van September 1840 tot heden te Scheemda, - vroeger steeds te Oudepekelot - is zoon van Levi Salomons en Sophia Elias, beide overleden."

Verleend door J.P. Koers, redacteur van Duvekoater, tijdschrift voor leden van de Historische Vereniging Gemeente Scheemda.

Het echtpaar had acht kinderen, van wie er zes jong zijn gestorven. Ondanks het armoedige leven dat hierboven is beschreven, zijn de overgebleven twee, Levie Cohen en Mietje (Mereltje) Bamberger-Cohen, 80 en 94 geworden, en hun ouders 85 en 76.

2021/06/03
bnnch