Het Stenen Archief - Only completed research

[5592]

(86)14
4
Gelderen, v.
Levie Philip
Yehuda z.v. Yehoshua segal
van Gelderen
Kaatje van Blankenstein
Philip Joseph van Gelderen & Betje Cohen
12-8-1821
14 Av 5581(zie opmerking)
Maassluis
2-12-1901
21 Kislev 5662
Maassluis
Maassluis
4-12-1901//23 Kislev 5662
LEVIE PHILIP VAN GELDEREN. GEBOREN [14?] MENACHEM-AB / 12 AUGUSTUS 5582, OVERLEDEN 21 KISLEW / 2 DECEMBER 5662, Z.A.R.I.V.
יהודה אתה יודוך אחיך פ"נ יד ושם היה לו בישרים הנהיג עדתו בצדק ובמישרים ותרן בממונו לעניים ולאביונים דבריו היו מאירים לכל שואל הלך בצדקתו אל הררי אל ה"ה החבר ר' יהודה בן כ"ה יהושע סג"ל פאן געלדערען ושם אמו בולא מת ביום ב' כ"א כסלו ונקבר בכבוד ביום ד' כ"ג בו שנת תרס"ב לפ"ק ת נ צ ב ה
היכן שכתוב : ותרן בממונו צריך להיות כתוב כנראה : ותרם ממונו כנראה טעות של הסתת
Jehoeda, jou zullen je broeders loven (1) Hier rust Een gedenkteken en een naam (2) had hij onder de rechtvaardigen Hij bestuurde zijn gemeente met rechtschapenheid en met rechtvaardigheid (3) Hij was toegevig met zijn geld aan armen en behoeftigen Zijn woorden waren klaar voor een ieder die hem een vraag stelde Hij ging in zijn gerechtvaardigheid naar de Hoogten van God (4). Dit is de chaveer de heer Jehoeda zoon van de geachte heer Jehoshua SeGaL (5)van Gelderen En de naam van zijn moeder was Boele Hij is gestorven op maandag 21 Kislev en werd met eer begraven op woensdag 23 in die maand in het jaar 5662 T.N.TS.B.H.
(1) Genesis 49:8. (2) Jesaja 56:5. (3) Zie Psalm 9:9. (4) De regels 3 t/m 7 vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam Jehoeda. (5) Segan Levia = Leviet. Geboren vlg de steen.: maandag 25 Av 5582 = 12 augustus 1822.(maar zie opmerking onder genealogie B). Overleden: maandag 21 Kislev 5662 = 2 december 1901. Begraven: woensdag 23 Kislev 5662 = 4 december 1901.
Hij was de echtgenoot van (86)13.
Hij was de zoon van (86)04 en de broer van (86)21.
Hij was de vader van (86)19.

Volgens Joods Maassluis http://www.joodsmaassluis.com/gr8.htm
is hij geboren op 12-8-1821 en niet zoals aangegeven op de steen.Dit kon niet geverifieerd worden aan de hand van de geboorteakte, die online niet aanwezig is.Deze datum is in de personalia aangehouden. 

 


 


 


2009/10/29