Het Stenen Archief - Only completed research

[55921]

(178)351209
3
Levin
Levie Philip
Leib z.v. Feis Levin
Frederika Salomons van der Linde(n)
Philip Levin & Frederica Israels
25-04-1789
29 Nissan 5549
Jemgum (Duitsland)
04-02-1868
11 Shevat 5628
Appingedam
Appingedam
06-02-1868//13 Shevat 5628
וירד יהודה מאת אחיו
פ"ט
איש ישיש ויקר
ה"ה ליב ב"ר פייס
לעווין ז"ל נפטר
בשם טוב י"א שבט 
ונקבר י"ג בו שנת
תרכ"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון מבראשית לח א

En Yehuda nam afstand van zijn broeders

Hier is geborgen
Een oude en dierbare man
Deze is Leib zoon van de heer Feis
Levin zijn herinnering zij tot zegen, hij overleed
In goede naam op 11 Shevath
En werd begraven op de 13e daarvan in het jaar
5628

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Genesis 38:1
Leib (Loeb, Loew) is een vast Jiddisj bijzetsel van Jehoeda. En dat is, omdat Jehuda bij de zegeningen in Genesist vergeleken wordt met een leeuw.
Dit geeft het verband tussen de bovenspreuk en zijn naam Leib.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van Aangifte: 04-02-1868
Overledene: Levie Philip Levin
Geslacht: M
Leeftijd: 79 jaar
Datum van overlijden: 04-02-1868
Geboorteplaats: Iemken, Oost-Friesland (Duitsland)
Woonplaats: Appingedam
Vader: Philip Levin, overleden
Moeder: Frederica Israels, overleden
Echtgenote: Frederika van der Linden, wonende in Appingedam
Nadere bijzonderheden: uur van overlijden des morgens te 10 uur

[Geboorte:-vlg. Geni (pagina Levij Leib Philip LevinLevij Leib Philip Levin-private user-last update 07-03-2015]-zonder verder primair bewijs
Hij was echtgenoot van (178)351206 en schoonvader van (178)351619b.

Hun dochter Frederika werd geboren op 25-03-1838 in Appingedam.
Bij aangifte gaf hij zijn beroep op als "Voorlezer".
Hun dochter Betje werd in Appingedam geboren op 11-03-1840.

Hun zoon Abraham Levij Levin (geboren op 07-04-1826 in Jemgum) is op 17-07-1861 met Betje van der Ven getrouwd in Delfzijl. Hun jongere zoon Eliëzer Levin trad hierbij op als getuige.  

Bron: Family Search Huwelijkse Bijlagen (image 2266-2506) 
Abraham Levij Levin is een zoon van Levie Philip Levin en Frederika Salomons van der Linde.

Hun zoon Eliëzer is op 25-09-1872 met Rachel Polak getrouwd in Appingedam. Drie van hun kinderen - Salomon, Levie en Sara Aandagt-Levin - zijn vermoord in Auschwitz. 
Voor Salomon en zijn gezin zijn struikelstenen gelegd in Appingedam. Meer over dit gezin is te lezen op de website Synagoge Appingedam:
https://www.synagogeappingedam.nl/algemeen/families#family-82-83

Aanvullende informatie uit Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen):
"De oude en nieuwe leraarswoning hebben huisvesting geboden aan de volgende leraren:" (blz.145)
L.P. Levin wordt hierin vermeld met het jaartal 1843.
"Als functies, die door de leraren werden vervuld, noteerden we die van voorzanger, secretaris van de kerkeraad en enkele pieuse Joodse verenigingen, boekhouder, bazuinblazer, sjochet, toezichthouder op bakkers en slagers, besnijder, inzegenaar van huwelijken, prediker, geestelijk verzorger der gevangenen en verzorger der wetsrollen."
2021/06/03
bnnch