Het Stenen Archief - Only completed research

[55923]

(178)351211
4
Cohen
Levie Moses
Yehudah Leib z.v. Moshe ha-Cohen
1)-Leentje Moses Gronsveld-2)-Leentje Hartog Bamberger
Mozes Hartog Cohen & Frouke Markus
13-04-1798 (zie opm.)
27 Nissan 5558
Wildervank
01-01-1863
10 Tevet 5623
Loppersum
Appingedam
12 Tevet 5623//03-01-1863
De zegenende handen op de steen geven aan dat hij een Cohen was.
  הפסוק העליון מבראשית יח יד
דך בשורה השלישית -מקור תהלים ט י 
  חמש השורות הראשונות בחרוזים
האותיות הראשונות של השורות הללו נותנות את שמו יהודה

"שנת הפטירה  באותיות "ויראתי לעשות רצונו
(מקור מתוך התפילות -ראה למשל מנחה לסוכות ומקומות אחרים)
En hij was priester van de allerhoogste God
rechtschapen in zijn daden 
pralend in zijn kledij 
toegevend met zijn geldelijke middelen 
de onderdrukte deed hij aan zijn tafel 
eten van zijn brood 
de ge'eerde Yehuda Leib, zoon van de ge'eerde Moshe Ha-Cohen 
uit het dorp Loppersum 
hij overleed met een goede naam op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag)
de tiende van Tevet *
en hij werd begraven op de 12de daarvan 
in het jaar 'met passende vrees Zijn wil te doen" 

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Genesis 18:14 en heeft betrekking op zijn status als Cohen.
Het eerste woord in regel vier, vertaald met "verdrukte" heeft als bron Psalm 9:10.
De eerste vijf regels zijn op rijm.
Tevens geven de eerste letters van deze regels zijn naam Yehuda.

De gepunctueerde letters van het overlijdensjaar moeten de cijferwaarde (5)623 geven, echter zo te zien is de aangegeven waarde 627.  
De spreuk is uit de gebeden en komt op diverse plaatsen voor.
(Gewezen wordt o.m. naar het namiddaggebed van het Loofhuttenfeest).

*-Voor de speciale betekenis van de vastendag 10 Tevet in de religieuse
cirkel van het Joodse jaar- zie Wikipedia: (in het Engels):-

https://en.wikipedia.org/wiki/Tenth_of_Tevet


Zijn geboortedatum is vastgesteld teruggerekend van de besnijdenisdatum hieronder vermeld, waarbij er van is uitgegaan dat de besnijdenis op de gebruikelijke datum plaats vond en niet om medische redenen werd uitgesteld.
Volgens een extract uit het Besnijdenisregister van Mozes Izaks van Huiden in Leen werd Leevy, zoon van Mozes Hartogs Cohen en Frouke Markus, op 20-04-1798 besneden in Veendam.
Maar volgens het bijgesloten Nationale Militie Certificaat - Provincie Groningen wordt verklaard dat Levie Moses Cohen werd geboren te Wildervank op 28 April 1798.


Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Loppersum
Datum van aangifte: 03-01-1863
Aktenummer: 1
Overledene: Levi Mozes Cohen
Leeftijd: 64 jaar
Beroep: vleeschhouwer
Datum van overlijden: 01-01-1863
Overlijdensplaats: Loppersum, no. 71
Geboorteplaats: Wildervank
Vader: Mozes Hartog, overleden te Veendam
Moeder: Frouke Markus, overleden te Loppersum
Echtgenote: Leentje Hartogs Bamberger, overleden te Loppersum
Uur van overlijden: namiddags om vier uur
(image LOPR1863OV0001)
Hij is echtgenoot van (178)351004, en vader van [Loppersum] (85)11, (85)19 en (85)22, [Beilen] (5)13a, [Winschoten] (47)107, [Loppersum (Molenweg)] (220)11, zwager van (220)05, en grootvader van (220)16, 17, 19, 20 en 22.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Stedum
Aktenr: 2
Datum: 25-04-1819
Bruidegom: Levij Moses Cohen
Leeftijd: 20 jaar
Beroep: Vleeschouwer
Geboorteplaats: Wildervank
Woonplaats: Loppersum
Bruid: Leentje Moses Gronsveldt
Leeftijd: 20 jaar
Geboorteplaats
Woonplaats: Stedum
Vader bruidegom: Moses Hartog Cohen, overleden
Moeder bruidegom: Frouke Marcus, vleeschhouwersche in Muntendam
Vader bruid: Moses Gronsveldt
Moeder Bruid; Froontje Markus
Nadere bijzonderheden: ouders bruid vleeschhouwers in Stedum
(image STER1819HU0003)

Huwelijkse Bijlagen - Family Search - voor zijn tweede huwelijk
22-05-1823
(image 178 from 571)
Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Loppersum
Aktenr: 9
Datum: 22-05-1823
Bruidegom: Leevi Mozes Cohen
Leeftijd: 25 jaar
Geboorteplaats: Wildervank
Woonplaats: Loppersum
Beroep: Vleeschhouwer
Bruid: Leentje Hartogs Bamberger
Leeftijd: 21 jaar
Geboorteplaats: Loppersum
Woonplaats: Loppersum
Vader bruidegom: Mozes Hartog, overleden, vleeschhouwer in Veendam
Moeder bruidegom: Frouke Markus, wonende te Veendam
Vader bruid: Hartog Mozes Bamberger
Moeder bruid: Judikje Benjamins Vellema
Nadere bijzonderheden: bruidegom was weduwnaar van Leentje Mozes Grondsvelt, overleden in Loppersum.
Ouders van de bruid waren beiden vleeschhouwers in Loppersum.
(image LOPR1823HU0017)


Aanvullende informatie: 
Zijn eerste echtgenote Leentje Mozes Gronsveldt is op 07-04-1822 overleden in Loppersum.

Zijn dochter Betje Cohen is op 49-jarige leeftijd overleden in Loppersum op 05-10-1877.

https://www.dutchjewry.org/genealogy/leefsma/60.shtml

2021/06/03
bnnch