Het Stenen Archief - Only completed research

[55934]

(178)351312
5
Wien, van
Hartog
Zvi z.v. Shmu'eel
Engelina Aap
Samuel Salomon van Wien & Julie Levie Bellefleur
16-07-1822
28 Tamoez 5582 (zie opm.)
Utrecht
09-01-1893
22 Tevet 5653 (zie opm.)
Appingedam
Appingedam
11-01-1893//23 Tevet 5653
Geen Nederlandse tekst
פ"ט
צבי בן רבי 
שמואל ושם
אמו גאלא
מת אור ליום 
ג כ"ב טבת
ונקבר ביום 
ד כ"ג בו שנת
תרנ"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Zvi zoon van de heer
Shmu'eel en de naam van 
Zijn moeder was Gole
Overleden in de vooravond van
Dinsdag 22 Tevet 
En werd begraven  op
Woensdag de 23ste daarvan
5653

T N Ts B H 
Bron: Family Search - Geboorte
Gemeente:
Datum van aangifte: 18-07-1822
Aktenr: 799
Kind: Hartog Samuël
Geslacht: M
Datum van geboorte: 16-07-1822
Plaats van geboorte: Utrecht, in de Zandstraat
Vader: Samuel Salomon van Wien, koopman
Leeftijd: 34 jaar
Geboorteplaats: Amsterdam
Moeder Julie Levij Bellefleur
Leeftijd: 34 jaar
Geboorteplaats: Amsterdam
Uur van geboorte: des avonds ten half tien
(image 208 uit 409)

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 10-01-1893
Aktenr: 3
Overledene: Hartog van Wien, koopman
Leeftijd: 70 jaar
Datum van overlijden:
Plaats van overlijden:
Gebooorteplaats: Utrecht
Plaats van overljiden: Appingedam
Vader: Samuël Salomon van Wien, overleden
Moeder: Julie Levij Bellefleur, overleden
Echtgenote: Engelina Aap
Uur van overlijden: des namiddags te half acht

Aangezien zijn overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.
Hij was echtgenoot van (178)351428, oom van (178) 351503 en broer van [Groningen (Iepenlaan)] (301)3-57 en [Winschoten] (47)095.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Groningen
Datum: 17-01-1858
Aktenr: 13
Bruidegom: Hartog Samuel van Wien, koopman
Leeftijd: 35 jaar
Geboorteplaats: Utrecht
Geboortedatum: 16-07-1822
Woonplaats: Groningen
Bruid: Engelina Aap, koopvrouw
Leeftijd: 25 jaar
Geboortedatum: 26-04-1832
Geboorteplaats: Winschoten
Woonplaats: Gronngen
Vader bruidegom: Samuel Salomon van Wien, koopman
Woonplaats: Groningen
Moeder bruidegom: Julie Levij Bellefleur
Woonplaats: Groningen
Vader bruid: Israel Daniel Aap, koopman, te Groningen
Moeder bruid: Sara Davids, wonende te Groningen

Nadere bijzonderheden: Hartog van Wien kwam uit een gezin van 7 kinderen, die vrijwel allen in verschillende plaatsen zijn geboren. Hij was de enige die in Utrecht is geboren; de anderen zijn in Amsterdam, Hasselt, Culemborg, Wageningen en Groningen geboren. Ook in de stad Groningen is het gezin meerdere malen verhuisd, waarschijnlijk uit armoede. (De Joodse Inwoners van de Stad Groningen en Omstreken (1549-1945) en hun Begraafplaatsen aldaar, Mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting, p. 952 enz.)
2021/06/18
bnnch