Het Stenen Archief - Only completed research

[55937]

(178)351315
4
Wolf
Engelina
Egla d.v. Simcha Wolf
Hoogstraal
Freerk Hoogstraal
Simon Wolf & Trijntje Mozes Schrijver
03-06-1854
7 Sivan 5614
Noordbroek
23-04-1895
29 Nissan 5655
Appingedam
Appingedam
25-04-1895//1 Iyar 5655
E. BLEKER [waarschijnlijk de maker van de steen]

De Nederlandse tekst van deze steen staat aan de andere zijde:
Rustplaats 
van
ENGELINA WOLF
Geliefde Echtgenote
van
F.K. HOOGSTRAAL
Geb. te Noordbroek
3 Juni 5614.
Overl. te Appinge-
dam 25 April 5655
Z.R.H.A
Een foto van de andere zijde staat in Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, p. 274).
מנשים באהל תברך
פ"ט
אשה חשובה וצנועה
לבעלה עטרת גם
לבניה אם יקרה
ה"ה מרת עגלא בת
כ שמחה וואלף אשת
כ שלום המ" פרידמן
בן כ יעקב המ" קאפפאל 
האכסטראהל מתה 
ביום ג כ"ט ניסן
ונקברת ביום ה א
אייר שנת תרנ"ה לפ"ק 

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון משופטים ה כד
Boven alle vrouwen in de tent zijt gij gezegend
Hier is geborgen
Een belangrijke en bescheiden vrouw
Een kroon voor haar echtgenoot en ook
Voor haar zonen een dierbare moeder
Deze is mevrouw Egla de dochter van
De ge'eerde Simcha Wolf, de vrouw van
De ge'eerde Shalom , die genoemd werd Friedman,
De zoon van de ge'eerde Ya'akov die genoemd werd Kappel
Hoogstraal, zij overleed
Op dinsdag 29 Nissan
en werd begraven op donderdag de eerste
Iyar van het jaar 5655

T N TS B H 
De bovenspreuk is uit Richteren 5:24
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Noordbroek
Datum van aangifte: 06-06-1854
Aktenr: 25
Kind: Engelina 
Geslacht: V
Datum van geboorte: 03-06-1854
Plaats van geboorte: Noordbroek
Vader: Simon Wolf (koopman)
Leeftijd: 27 jaar
Moeder: Trijntje Mozes Schrijver
Uur van geboorte: des middags te twaalf uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 23-04-1895
Aktenr: 41
Overledene: Engelina Wolf
Geslacht: V
Leeftijd: 40 jaar
Datum van overlijden: 23-04-1895
Plaats van overlijden: Appingedam
Plaats van geboorte: Noodbroek
Vader: Simon Wolf, koopman te Noordbroek
Moeder: Trijntje Mozes Schrijver, wonende te Noordbroek
Echtgenoot: Freerk Hoogstraal
Uur van overlijden: des morgens te half negen


Zij was echtgenote van (178)351403, moeder van (178)351320 en schoondochter van (178)351210.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Noordbroek
Datum: 24-04-1879
Aktenr: 3
Bruidegom: Freerk Hoogstraal (koopman)
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Appingedam
Geboorteplaats: Appingedam
Bruid: Engelina Wolf
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Noordbroek
Geboorteplaats: Noordbroek
Vader bruidegom: Koppel Freerks Hoogstraal (koopman te Appingedam)
Moeder bruidegom: Brandje Salomons Cohen, overleden
Vader bruid: Simon Wolf (koopman in Noordbroek)
Moeder bruid: Trijntje Mozes Schrijver (koopvrouw in Noordbroek)

Engelina overleed kort na de dood van haar tiende kindje, Leonard Moses, dat maar acht dagen heeft geleefd.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/136756/salomon-hoogstraal
Haar zoon Salomon Hoogstraal, geboren op 17-01-1887 te Appingedam en kok van beroep, is op 56-jarige leeftijd in Neukirch vermoord op 09-05-1943. Zijn echtgenote Bruintje Simmeren is op 14-05-1943 in Sobibor vermoord. Hun laatste adres was Folkingestraat 37 in Groningen, waar ze woonden met hun zoons Ephraim (banketbakker) en Freerk (banketbakker en kok) die op 15-01-1943 en op 13-01-1943 in Auschwitz zijn vermoord.
Zijn dochter Engelina van der Hal-Hoogstraal is op 21-05-1943 in Sobibor vermoord, tegelijk met haar dochtertje Roosje, dat op 17-03-1942 in Groningen werd geboren. Roosje werd eind januari vanuit Westerbork voor verpleging gestuurd naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Na haar genezing werd ze weer naar Westerbork teruggebracht. (https://www.joodsmonument.nl/nl/page/26236/roosje-van-der-hal)

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/125220/jacob-hoogstraal
Haar zoon Jacob Hoogstraal is op 17-11-1893 in Appingedam geboren en op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord, tegelijk met zijn zoon Leonard. Jacobs echtgenote Kaatje Cohen is tegelijk met hun dochter Engelina op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord.

Aanvullende informatie:
In De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren,Noord- en Zuidbroek en Omliggende Dorpen 1724-1950 (Mr J.H. De Vey Mestdagh Stichting) wordt het volgende geschreven over Engelina en haar moeder Trijntje in de Joodse gemeente van Noordbroek: "In september 1894 was namelijk een Israëlitische vrouwenvereniging of chevre opgericht. De leiding was aanvankelijk in handen van twee schoonzussen Rachel Wolf-de Vries, de vrouw van Mozes, en Trijntje Wolf-Schrijver, die met Simon getrouwd was. Rachel was voorzitster en Trijntje secretaresse van de chevre." "Trijntje Wolf bleef slechts acht maanden in functie: begin mei 1895 stierf ze op negenenzestigjarige leeftijd."
"In het Centraal blad voor de Israëlieten en het Nieuw Israëlitisch Weekblad verscheen een In Memoriam, waarin Trijntje geroemd werd als een vrome vrouw voor wie in stilte weldoen een tweede natuur was. Haar overlijden betekende een tweede zware slag voor de familie. Men had juist de week rouw na het overlijden van de oudste dochter van Trijntje en Simon Wolf achter de rug. ... Ze liet een man en en negen kinderen achter, waarvan de oudste dertien jaar oud was."


2021/06/18
bnnch