Het Stenen Archief - Only completed research

[55946]

(178)351402
4
Goudsmid (Goudsmit)
Grietje Manuel
Gitele d.v. Menachem ha-Levi
van Hoorn
Jakob Levi van Hoorn
Manuel Meijer Goudsmid & Cornelia Izaak Simons Pels (Joosten)
08-11-1819
20 Cheshvan 5580
Termunten
15-08-1898
27 Av 5658
't Zandt
Appingedam
17-08-1898//29 Av 5658
GRIETJE GOUDSMIT
Wed. J. v. HOORN.


De tekst is moeilijk te ontcijferen, zodat het niet duidelijk is of er Goudsmid of Goudsmit staat 
In alle aktes, met uitzondering van haar overlijdensakte, is het Goudsmid.
שובי נפשי למנוחיכי
פ"ט
אשה חשובה וצנועה
ה"ה א"מ גיטלא בת
רבי מנחם הלוי
אלמנת ר יעקב פון
הארן מכפר עס זאנד
ושם אמה חיה מתה 
ביום ב כ"ז מנחם 
ונקברת ביום ד כ"ט
בו שנת תרנ"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 

הפסוק העליון מתהלים קטז ז
Mijn ziel! keer weder tot uw rust
Hier is geborgen
Een belangrijke en bescheiden vrouw
Deze is een vrouw, mevr. Gitele dochter van 
De heer Menachem ha-Levi
De weduwe van de heer Ya'akov van
Hoorn uit het dorp 't Zand
En de naam van haar moeder was Chaya, zij overleed
Op maandag 27 Menachem
En werd begraven op woensdag de 29ste 
Daarvan in het jaar 5658

T N tS B H 
 

De bovenspreuk is uit Psalm  116:7
(De volle spreuk is:- Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.)

Menachem is Menachem Av = de treurmaand Av, waarin de vastendag 9 Av geldt, de rouwdag over de verwoesting van beide tempels in Jeruzalem op die dag.Menachem betekent Trooster.


Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Termunten
Datum van aangifte: 10-11-1819
Aktenr: 59
Kind: Grietje
Datum van geboorte: 08-11-1819
Plaats van geboorte: Termunten, huisnr 51
Vader: Manuel Meijer Goudsmid, slagter
Leeftijd: 26 jaar
Moeder: Cornelia Izaak Simons Pels
Uur van geboorte: Maandagmiddag om twee uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: 't Zandt
Datum van aangifte: 16-08-1898
Aktenr: 33
Overledene Grietje Manuel Goudsmit
Leeftijd: 78 jaar
Datum van overlijden: 15-08-1898
Plaats van overlijden: 't Zandt
Geboorteplaats: Termunten
Vader: Manuel Meijer Goudsmit, overleden
Moeder: Cornelia Joosten, overleden
Weduwe van Jakob Levi van Hoorn
Uur van overlijden: namiddags te zes uur

Zij was echtgenote van (178)351313, moeder van (178)351406, (178)351603 en (178)351609, grootmoeder van (178)351519 en schoonmoeder van (178)351604 en (178)351517.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Baflo
Datum: 22-06-1841
Aktenr: 11
Bruidegom: Jakob Levies van Hoorn (vleeschhouwer)
Leeftijd: 29 jaar
Geboortedatum: 25-11-1811
Woonplaats: Baflo
Bruid: Grietje Goudsmid
Leeftijd: 21 jaar
Geboortedatum: 08-11-1819
Geboorteplaats: Termunten
Woonplaats: Delfzijl
Vader bruidegom: Levie Abrahams van Hoorn (vleeschhouwer), wonende te Baflo
Moeder bruidegom: Ester of Hester Salomons van Hessen, wonende te Baflo
Vader bruid: Manuel Meijer Goudsmid (vleeschhouwer), te Delfzijl
Moeder bruid: Cornelia Izaak Simons Pels, wonende te Delfzijl

Nadere bijzonderheden: https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/2283.shtml
Het echtpaar had 11 kinderen, die behalve de eerste allen in 't Zandt zijn geboren.

Op het driezijdige, verticale oorlogsmonument in 't Zandt, onthuld op 3 mei 1952, staan 35 namen. Eén zijde is geheel gevuld met de namen van dertien leden van de familie Van Hoorn, leden van de gezinnen van hun zoons Emanuel en Levie.
2021/06/18
bnnch