Het Stenen Archief - Only completed research

[55948]

(178)351405
4
Klei, van der
Sara (Saartje)
Sara d.v. Yehudah
de Vries
Joseph (Jozeph) Aron de Vries
Ezechiel (Sekkel) Hartogs van der Klei & Fia (Fokeltje) Michiels Cohen
23-08-1834
18 Av 5594
Appingedam
25-01-1901
6 Shevat 5661 (zie opm.)
Appingedam
Appingedam
27-01-1901//7 Shevat 5661
Sara de Vries van der Klei
Overl. 6 Shewat 5661
פ"נ
אשה חשובה ויקרה
עטרת בעלה ובניה
הלכה בדרך ישרה
לעני פרשה ידיה

מרת שרה בת 
יהודה ושם אמה
פגלה אלמנת כ"ה
יוסף בן אהרן מתה
ליל ש"ק ו שבט תר"ס
לפ"ק ונקברה ביום
א ז שבט

ת נ צ ב ה 


שנת הפטירה איננה נכונה וצ"ל תרס"א
בטקסט ההולנדי השנה רשומה נכון.
Hier Rust
Een belangrijke en dierbare vrouw,
De kroon van haar man en haar zonen,
Zij ging immer op de rechte weg,
Haar handen spreidde ze uit naar de arme.

Mevr. Sara dochter van
Yehuda en de naam van haar moeder was 
Fegele, de weduwe van de ge'eerde heer 
Joseef zoon van Aharon, zij overleed in de
Avond van de Heilige Shabbath 6 Shevaqt 5660 (*) 
En werd begraven op zondag 7 Shevat

T N Ts B H 
(*)-Het overlijdenjaar is onjuist en moet zijn 5661, zoals juist is weergegeven in de Nederlandse tekst.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 25-08-1834
Aktenr: 73
Kind: Sara
Geslacht: V
Datum van geboorte: 23-08-1834
Plaats van geboorte: Appingedam, huisnr. 318, vierde wijk
Vader: Ezechiel Hartogs van der Klei, vleeschhouwer
Leeftijd: 39 jaar
Moeder: Fia Michels Cohen
Leeftijd: 34 jaar
Uur van geboorte: Zaterdag des avonds om zes uur


Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Dag van aangifte: 26-01-1901
Aktenr: 6
Overledene: Sara van der Klei
Geslacht: V
Leeftijd: 76 jaar
Datum van overlijden: 25-01-1901
Plaats van overlijden: Appingedam
Vader: Ezechiel Hartogs van der Klei
Moeder: Fia Michiels Cohen, overleden
Weduwe van Joseph de Vries, overleden
Uur van overlijden: des namiddags te half zeven uur

Aangezien haar overlijden na zonsondergang plaatsvond, wordt dit volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend, zoals ook op de steen wordt aangegeven, dwz op Shabbath, nadat deze al was ingegaan.

Echtgenote van (178)351401, moeder van (178)351507, dochter van (178)30806, zuster van (178)351305, (178)351318, (178)351314 en (178)351510, en halfzuster van (178)351509 en (178)351511.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Appingedam
Datum: 11-05-1866
Aktenr: 7
Bruidegom: Joseph de Vries (koopman)
Leeftijd: 34 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Sara van der Klei
Leeftijd: 31 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Vader bruidegom: Aron Lazarus de Vries, overleden
Moeder bruidegom: Rachelina Lazarus van Leenen, wonende te Appingedam
Vader Bruid: Ezechiel Hartogs van der Klei, overleden
Moeder Bruid: Fia Michels Cohen, overleden

Joseph en Sara hadden zeven kinderen:
https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10053.shtml

Hun zoon Aron de Vries is op 08-07-1872 in Appingedam geboren en op 20-03-1943 in Sobibor vermoord, tegelijk met zijn echtgenote Rosetta Ligtenstein. Hun dochter Selma die op 31-08-1905 in Appingedam is geboren, is op 19-02-1943 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Maurits Joost is op 23-01-1908 in Appingedam geboren en op 07-08-1942 in Auschwitz vermoord.

Hun schoonzoon Heiman van der Klei die met hun dochter Rachelina was getrouwd, is op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord.

De namen van al deze personen staan op het Joodse monument vóór de synagoge in Appingedam. Dit monument, dat op 21-03-1985 werd onthuld, bevat 78 namen van Joodse Damsters die niet zijn teruggekeerd.

2021/06/04
bnnch