Het Stenen Archief - Only completed research

[55950]

(178)351407
4
Philipson
Anna
Hindje d.v. Yechiel
Bierman
Heiman Bierman
Machiel Philipson & Regina de Leeuw
19-12-1870
25 Kislev 5631
Avereest
27-03-1902
18 Adar II 5662
Appingedam
Appingedam
ANNA PHILIPSON.
ECHTGENOOTE VAN
HEIMAN BIERMAN.
GEB. TE DEDEMSVAART 5635
OVERL. TE APPINGEDAM 5662
In haar geboorte- en overlijdensakte wordt haar geboorteplaats vermeld als Avereest. Hoewel haar ouders ten tijde van haar overlijden in Dedemsvaart woonden, was dit officieel niet haar geboorteplaats.

Het geboortejaar op haar steen lijkt op 5635, maar moet 5631 zijn.
פ"נ
הנדיה בת
יחאיל ושם
אמה רייכל
מתה ביום
ה י"ח אדר שני
תרס"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Hindje dochter van 
Yechiel en de naam van
Haar moeder was Reichel
Zij overleed op donderdag 18 Adar II
5662

T N Ts B H 
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Historisch Centrum Overijssel
Gemeente: Avereest
Datum van aangifte: 19-12-1870
Aktenr. 210
Kind: Anna
Geslacht: V
Datum van geboorte: 19-12-1870
Plaats van geboorte: Avereest
Vader: Machiel Philipson, veearts
Moeder: Regina de Leeuw

Bron: Family Search - Geboorte - Avereest
(image 302 uit 409)
Uur van geboorte: des voormiddags te vijf

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 27-03-1902
Aktenr: 32
Overledene: Anna Philipson
Geslacht: V
Leeftijd: 31 jaar
Datum van overlijden: 27-03-1902
Woonplaats: Appingedam
Geboorteplaats: Avereest
Vader: Machiel Philipson, veearts te Dedemsvaart
Moeder: Regina de Leeuw, wonende te Dedemsvaart
Echtgenoot: Heiman Bierman, onderwijzer
Uur van overlijden: des morgens te half vier


Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Avereest
Datum: 23-05-1899
Aktenr: 13
Bruidegom: Heiman Bierman, onderwijzer
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Coevorden
Woonplaats: Avereest
Bruid: Anna Philipson
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Avereest
Woonplaats: Avereest
Vader bruidegom: Aron Bierman
Moeder bruidegom: Henderika Kropveld
Vader bruid: Machiel Philipson, veearts
Moeder bruid: Regina de Leeuw

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte - Appingedam, aktenr: 25
Op 11-03-1902 werd hun dochtertje Regina geboren, zestien dagen vóór het overlijden van haar moeder. 
Heiman Bierman wordt in deze geboorteakte aangeduid als "Israëlitisch leeraar" in Appingedam.

Volgens https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F14591&main_person=I32079
was hun eerste dochtertje, Hendrieka Bierman, geboren op 02-05-1900 in Avereest. Zij is op 88-jarige leeftijd gestorven in Israel.

Regina is op 85-jarige leeftijd overleden in Hoorn.

Heiman Bierman sluit zijn tweede huwelijk met Naatje van den Berg op 14-01-1903 in Gouda. Op 28-08-1904 wordt hun zoontje Aron Bierman geboren.

Nadere bijzonderheden:
Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen).
p. 145 - Over H. Bierman wordt vermeldt dat hij van 1902-1910 dienst deed als leraar van de Joodse gemeente, en dat hij in de leraarswoning heeft gewoond. Zijn voorganger was M.B. Stern, en hij werd opgevolgd door S. Granada.

"Als functies, die door de leraren werden vervuld, noteerden we die van voorganger, secretaris van de kerkeraad en enkele pieuse Joodse verenigingen, boekhouder, bazuinblazer, sjochet, toezichthouder op bakkers en slagers, besnijder, inzegenaar van huwelijken, prediker,geestelijkverzorger der gevangenen en verzorger der wetsrollen."

p. 173 - "Nog een andere pieuse vereniging, de Israelitische Vrouwenvereniging Tsidqat Nasjiem (rechtvaardigheid der vrouwen) speelde bij ziekte en overlijden een rol."
"De contributie bedroeg het luttele bedrag van 3 cent per week. Het was immers de bedoeling dat zoveel mogelijk leden der gemeente zich aansloten. 'Ambtenaren der vereeniging' waren de leeraar/secretaris, de bode en verdere geemploieerden."
In 1903 was H. Bierman secretaris hiervan en zijn tweede echtgenote, A. Bierman-van den Berg, vice-presidente.







2021/06/04
bnnch