Het Stenen Archief - Only completed research

[55951]

(178)351408
4
Geuns, van
Mietje
Merele d.v. Eliezer
de Vries
Hartog de Vries
Lazarus van Geuns & Hanna Levie
30-06-1849
11 Tamoez 5609 (zie opm.)
Sappemeer
29-10-1902
28 Tishri 5663
Appingedam
Appingedam
MIETJE VAN GEUNS
ECHTGENOOTE VAN
HARTOG DE VRIES
GEB. TE SAPPEMEER
29 JUNI 5610.
OVERL. TE APPINGE
DAM. 29 OCTOBER
5663
Haar geboortedatum op de steen komt niet overeen met de datum in haar geboorteakte: 30-06-1849. Volgens de Joodse kalender is haar geboortedatum 11 Tamoez 5609. (30 Juni 5609)


פ"נ
אשה חשובה
היתה יושבת שנים
רבים בחברת
צדקת נשים
אשת צבי בן
אהרן דע פריעס
ושמה מערלע
בת אליעזר
ושם אמה הנה
מתה ביום ד
כ"ח תשרי תרס"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
שנים רבים צ"ל שנים רבות


Hier Rust
Een belangrijke vrouw
Zij zat  gedurende vele jaren
in de vereniging van  liefdewerk van vrouwen
De vrouw van Zvi de zoon van
Aharon de Vries
En haar naam was Merele 
de dochter van Eliezer
En de naam van haar moeder was Hanna
Zij overleed op woensdag
25 Tishri 5663

T N Ts B H 
Aannemelijk is dat de  vrouwenvereniging een onderdeel was van het begrafeniswezen, mogelijk o.m. het naaien van doodskleren e.d.

Regel 2 en 3 hebben een grammaticale fout en zijn tevens geen perfect Hebreeuws.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Sappemeer
Datum van aangifte: 02-07-1849
Aktenr: 47
Kind: Mietje
Geslacht: V
Datum van geboorte: 30-06-1849
Plaats van geboorte: Sappemeer
Vader: Lazarus Hartogs van Geuns, vleeschhouwer te Sappemeer
Leeftijd: 42 jaar
Moeder: Hanna Levie, wonende te Sappemeer
Leeftijd: 32 jaar
Uur van geboorte: des avonds te negen uur

Aangezien haar geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 29-10-1902
Aktenr: 72
Overledene: Mietje van Geuns
Leeftijd: 53
Datum van overlijden: 29-10-1902
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaats: Sappemeer
Vader: Lazarus van Geuns, overleden
Moeder: Hanna Levie, overleden
Echtgenoot: Hartog de Vries
Uur van overlijden: des morgens te acht uur
Nadere bijzonderheid: aangifte werd gedaan door Heiman Bierman, Israëlitisch leeraar.
Zij was echtgenote van (178)351615 en moeder van (178)351715

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Sappemeer
Datum: 21-06-1872
Aktenr: 10
Bruidegom: Hartog de Vries, borstelmaker & winkelier
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Mietje van Geuns
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Sappemeer
Woonplaats: Sappemeer
Vader bruidegom: Aron Lazarus de Vries, overleden te Appingedam
Moeder bruidegom: Rachellina Lazarus van Leenen, wonende te Appingedam
Vader bruid: Lazarus Hartogs van Geuns, overleden
Moeder bruid: Hanna Levie, overleden

Nadere bijzonderheden: Aangezien Mietje minderjarig was en haar ouders overleden waren, hebben "haar voogd Lazarus Levie en toezienden voogd Levie Hartogs van Geuns beide vleeschhouwers te Sappemeer hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gegeven".

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/12195.shtml
Mietje van Geuns en Hartog de Vries hadden acht kinderen die allen zijn geboren in Appingedam, onder wie een levenloos geboren zoontje, een zoontje Levie dat maar een paar maanden heeft geleefd, een zoontje Levie dat maar elf dagen heeft geleefd, en Lazarus die op 24-03-1942 in Appingedam is overleden en hier is begraven. 

De andere vier zijn allen in Sobibor vermoord.
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/213247/aron-de-vries

Aron (01-01-1874) op 20-03-1943
Rachelina (20-12-1878) op 20-03-1943
Hanna (09-05-1885) op 20-03-1943.
Joseph (29-12-1887) op 02-07-1943, tegelijk met zijn echtgenote en dochter. Hun laatste adres was in Amsterdam.

Aron, Rachelina en Hanna worden herdacht op het Joodse gedenkteken vóór de synagoge in Appingedam.

Verdere bijzonderheden:
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en Omliggende Dorpen 1724-1950 van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
In de lijst van "De kernfamilies, families die langer dan twintig jaar in de gemeente Sappemeer woonden met het aantal jaren dat zij te Sappemeer, verbleven" staat de familie Van Geuns met 181 jaar bovenaan.

p. 47 Haar vader was een ouderling in de kerkeraad van de kille Hoogezand:
"Men bleef dus doorgaan met het schrijven van brandbrieven over de bouwvallige staat van het "Godshuis", dat te klein en te oud was. In maart 1851 - de overheid had nog steeds geen geld verstrekt - schreven de kerkbestuurders D.L.Cohen, opzichter, dokter A.Jacobs, penningmeester, en L. van Geuns, ouderling, dat de fundamenten zodanig verzakten dat er scheuren in de muren verschenen die dermate bedreigend voor het kerkgebouw waren, dat verschillende gemeenteleden uit angst niet meer naar de sjoel kwamen. Timmerlieden verklaarden zwart op wit dat het houden van samenkomsten in dit gebouwtje onverantwoordelijke was."


2021/06/05
bnnch